Zonder technici geen gezondheidszorg


PERSBERICHT
31 mei 2018

Organisaties bundelen krachten om beschikbaarheid en kwaliteit van technici in de gezondheidszorg te waarborgen.

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG), de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en branchevereniging FHI Medische Technologie zijn een samenwerkingsproject gestart met als doel de opzet van één centraal punt voor borging en inzicht in de kwaliteit van technici & techniek in de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is in belangrijke mate afhankelijk van technologische oplossingen. Deze oplossingen worden op allerlei plaatsen toegepast; van het gebouw en installaties tot aan de operatiekamer en intensive care. De inzet van alle technologie maakt het niet alleen mogelijk om patiënten steeds beter te behandelen maar is voor de toekomst ook een belangrijke factor om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Om de technologie goed en veilig te kunnen toepassen zijn goed opgeleide technici nodig. Technici worden echter steeds spaarzamer. Om te waarborgen dat er in de zorg voldoende goed opgeleide technici zijn en blijven, hebben een drietal beroeps- en brancheorganisaties de krachten gebundeld.

Een eerste stap in deze samenwerking is dat de NVTG, VZI en FHI zijn overeengekomen om de verschillende lopende initiatieven op het gebied van kwaliteitsborging van technici, onder één dak te brengen. Zorginstellingen kunnen daarmee eenduidig inzicht krijgen of medisch technici, instellingstechnici, dan wel de technici van externe bedrijven door registratie van hun bevoegd- en bekwaamheden in een beroepsregister voldoen aan alle gestelde eisen.

Ook op het gebied van beroepsprofielen, technologische onderwijsagenda en de ontwikkeling van veldnormen voor het technisch beheer gaan de drie organisaties nauwere samenwerking aan. Het samenwerkingsinitiatief vindt plaats in afstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).
==========================================================================
In de brochure Technische Beroepen Gezondheidszorg treft u nadere achtergrond informatie. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Piet Visser , voorzitter NVTG; Tel. 0183-646332 Henk Imming , voorzitter VZI; Tel. 030-23 00 935
Luc Knaven , directeur FHI Medische Technologie; Tel. 033-4657507