Aanhoudende coronacrisis zorgt ook in Q4 2020 voor problemen bij FHI-leden

Aanhoudende coronacrisis zorgt ook in Q4 2020 voor problemen bij FHI-leden Door: FHI federatie van technologiebranches

De drie grootste FHI-branches – Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie - hebben het in het vierde kwartaal van 2020 lastiger gekregen door maatregelen om de tweede coronagolf te bestrijden. Dit in vergelijking met oktober, ons laatste meetmoment van de FHI corona-enquête. Alleen binnen de branches Medische Technologie en Gebouw Automatisering verbeterde de trend: meer bedrijven gaven aan dat zijn geen problemen verwachten.

Het vierde kwartaal liet het beeld zien dat alle branches in toenemende mate kampten met een gebrek aan toegeleverde producten en onderdelen, meer dan in oktober 2020 door ons werd gemeten. De vrees voor een afnemende orderportefeuille daalde juist, al bleef ruwweg de helft van alle ondervraagden daar bang voor. Het aantal leden dat in Q4 te maken hadden met een afname van de omzet, bleef ongeveer gelijk. Verder is opvallend dat ondervraagden binnen de branche Industriële Elektronica vaker kampen met ziek personeel: in Q4 2020 gaf 50 procent van de ondervraagden dit aan als een probleem.

Groei NOW-aanvragen

Ten opzichte van oktober hebben veel meer FHI-leden gebruikgemaakt van de NOW-regelingen om loonkosten door te kunnen betalen. Meer dan de helft van de ondervraagde LT-leden deden dit in de laatste drie maanden van 2020. Ook heeft een kleine groep gebruikgemaakt van de TVL-regeling als tegemoetkoming voor de vaste lasten.

Andere maatregelen die bedrijven in Q4 2020 vaker namen is het afbouwen van zowel vast personeel als de flexibele schil aan werknemers. Ook is er vaker krediet aangevraagd om het vierde kwartaal door te komen.

In oktober gaven nog veel bedrijven – tot bijna 60 procent – aan dat zij niet verwachten extra maatregelen te moeten gaan nemen. Het vierde kwartaal laat een soortgelijk beeld zien, met als opvallende uitschieter de branche Medische Technologie: bijna 90 procent dacht geen nieuwe maatregelen te hoeven nemen.

Wisselend beeld

Gevraagd naar de orderposities gaf circa 40 tot 50 procent van de ondervraagde bedrijven aan dat zij in Q4 2020 een betere positie hadden dan hetzelfde kwartaal in 2019. Toch gaf 40 procent van bedrijven binnen de branche Industriële Automatisering aan dat zij een verslechtering verwachten.

Voor de verwachting voor het eerste kwartaal van 2021 heerst er een diffuus beeld: een groot deel verwacht een gelijke ontwikkeling van de orderpositie ten opzichte van Q4 2020, maar toch ziet bijvoorbeeld 40 procent van IA- en LT-leden een verslechtering aankomen. Bij de omzetverwachtingen is een soortgelijk beeld te zien, al springt opnieuw een optimistische branche Gebouw Automatisering er uit.

Bekijk alle resultaten.

Bekijk per branche:

Gebouw Automatisering

Medische Technologie

Laboratorium Technologie

Industriële Elektronica

Industriële Automatisering