overleg AED distributeurs


Als iemand een hartstilstand krijgt, helpt een AED bij de eerste hulp. Het hartritme is meestal niet geheel gestopt na een hartstilstand, maar de bewegingen van het hart zijn onmachtig om het bloed rond te pompen. Een AED kan het hart helpen om het ritme te hervinden. De schok die een AED toedient, kan het hart helpen weer in het juiste ritme bloed rond te pompen. Hoe sneller het hartritme hersteld is, des te groter de kans om schade aan het lichaam en de hersenen te voorkomen of beperken.

Jaarlijks worden in Nederland 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Wanneer binnen zes minuten na een hartstilstand defibrillatie wordt toegepast met een AED, gecombineerd met reanimatie, wordt de overlevingskans dramatisch vergroot.

Op 3 november heeft een overleg plaatsgevonden met distributeurs van AED apparatuur in Nederland. Belangrijke onderwerpen binnen dit overleg zijn inspectie en onderhoud aan en de registratie & traceerbaarheid van AED-apparatuur. Een vervolgoverleg wordt gepland in januari 2017.