Brancheverenigingen pleiten voor heldere, landelijke aanpak BTW tarieven


* Bron Financieel Dagblad 30-08-2016

Onduidelijkheid over btw-tarieven voor medische hulpmiddelen leidt tot oneerlijke concurrentie op de markt. Dat stellen de FHI, de Nederlandse brancheorganisatie voor medische technologie, en Nefemed, de belangenorganisatie van leveranciers van medische hulpmiddelen. De organisaties pleiten voor een heldere, landelijke aanpak van de Belastingdienst. In de Wet op de omzetbelasting 1968 is vastgelegd voor welke medische hulpmiddelen het lage btw-tarief van 6% geldt. Voor de overige producten geldt het tarief van 21%. Maar die regels zijn onduidelijk, een apparaat om medicijnen toe te dienen, een laag btw-tarief. Dat geldt ook voor het toebehoren, zoals slangetjes en maskers, als die gezamenlijk in een verpakking worden geleverd. Wordt zo’n toebehoren echter los geleverd, geldt het tarief van 21%. Er zijn zo’n 500.000 verschillende medische hulpmiddelen op de markt en daar komen regelmatig nieuwe producten bij. Volgens de brancheverenigingen ontstaan zelfs regionale verschillen, omdat bij een nieuw product de belastinginspecteur per regio een ander tarief kan vaststellen.

De standplaats van de leverancier is daarbij richtinggevend. Maar veel leveranciers werken landelijk. Zo komt het voor dat de ene leverancier voor een product het hoge btw-tarief in rekening moet brengen bij ziekenhuizen, terwijl dat voor een ander het lage tarief is.  Omdat de zorginstellingen zelf niet btw-plichtig zijn, beïnvloeden de belastingtarieven direct de prijs en daarmee ook de keuze van een ziekenhuis voor een bepaalde leverancier.  ‘Dit leidt tot concurrentievervalsing, zegt Luc Knaven van FHI’

Voor het volledige artikel, zie: FD Oneerlijke concurrentie op markt voor medische hulpmiddellen