Reactie Staatssecretaris op btw heffing concentraten


In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris gereageerd op de btw heffing op concentraten.

Vanwege een vermeend verkeerd gehanteerd BTW tarief op dialyse hebben een aantal leden van FHI aanzienlijke BTW naheffingsaanslagen opgelegd gekregen. Dialysevloeistof staat in de BTW tabel opgenomen als laag BTW product maar is al sinds vele jaren vervangen door dialyseconcentraat. Deze dialyseconcentraten worden door de gehele sector al sinds jaar en dag tegen een laag BTW tarief geleverd. De belastingdienst stelde zich echter op het standpunt dat het hoge BTW tarief gehanteerd had moeten worden. Verschillende overleggen tussen lidbedrijven, belastingdienst en FHI leidde niet tot een verandering van dit standpunt.

Uiteindelijk is via een motie in de Tweedekamer bij de Staatssecretaris van Financiën aangedrongen op meer duidelijkheid. De Staatssecretaris heeft hierop geantwoord dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg van mening is dat deze concentraten voldoen aan de definitie van geneesmiddel van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet als ze worden aangediend als een geneesmiddel, dat alleen gebruikt kan worden bij dialyse ter verlichting van een (nier)ziekte. Daarmee voldoen deze producten aan het aandieningscriterium van de Geneesmiddelenwet. Dat betekent dat indien vaststaat dat een product voldoet aan het aandienings- of het toedieningscriterium (of aan beide criteria) van de Geneesmiddelenwet, voor de btw-heffing sprake is van een geneesmiddel en het verlaagde btw-tarief van toepassing is. De verwachting is dat hiermee de problematiek is opgelost en de naheffingsaanslagen ingetrokken zullen worden.

De kamerbrief met verdere toelichting vindt u hier terug.