BTW-vrijstelling op coördinerende diensten eerstelijns- en geboortezorg


Voor een aantal samenwerkingsverbanden is sinds 2016 (onder condities) de  btw van coördinerende diensten op het gebied van multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg btw-vrijgesteld.

Condities zijn:

  • Het samenwerkingsverband vormt de schakel tussen zorgverzekeraar en de zorgverleners;
  • Het samenwerkingsverband declareert de zorg voor alle deelnemers in het samenwerkingsverband (integraal tarief of individuele tarieven met een koptarief, GEZ-modules);
  • De diensten worden bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet en zijn beschreven in beleidsregels die volgen uit de Wet marktordening gezondheidszorg.

Voorlopig is de btw-vrijstelling beperkt tot samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk die zich richten op diabetes mellitus, verhoogd risico op hart- en vaatziekten, COPD, astma, integrale geboortezorg en GEZ-modules.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant is gesteld, dat samenwerkingsverbanden zich niet kunnen beroepen op de btw-vrijstelling van voor het jaar 2016.