Coronanieuws Medische Technologie

Coronanieuws Medische Technologie Door: FHI

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Hierbij informeren wij u over enkele zaken die relevant zijn voor de medische hulpmiddelen/technologie markt en derhalve mogelijk voor uw bedrijf.

CE-merk / MDD / MDR

De Inspectie heeft aangegeven dat bij tekorten aan medische hulpmiddelen de verplichting tot zorg in bepaalde situaties prevaleert boven productregelgeving. Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat de reguliere medische hulpmiddelen niet meer voorhanden zijn door tekorten. Dan kan het noodzakelijk zijn af te wijken van de richtlijnen, om toch te voldoen aan de verplichting om zorg te verlenen.

Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om in dat geval zelf of binnen de beroepsgroep een zorgvuldige en verantwoorde afweging te maken tussen de verschillende risico’s die het gebruik van een alternatief hulpmiddel met zich meebrengt, en de verantwoordelijkheid om zorg te verlenen.

Meer informatie

Centrale inkoop Medische Hulpmiddelen

Vanaf dinsdag 17 maart treedt voor de inkoop en distributie van bepaalde beschermingsmiddelen de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) structuur in werking.  Het gaat om de volgende producten: Ffp1,2,3 maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, chirurgische maskers, desinfectantia, diagnostische testen. Dit houdt in dat voor huisartsen, GGD, ambulances en ziekenhuizen de inventarisatie, inkoop en distributie van bovengenoemde producten via de ROAZ structuur gaat lopen.

De inkoop van bovenstaande producten zal worden uitgevoerd door een centraal team van inkopers van ziekenhuizen. Indien er tekorten ontstaan op andere medische hulpmiddelen dan kunnen ook deze hulpmiddelen onder regie van de ROAZ komen.

Informatie over het ROAZ en de contactgegevens kunt u terugvinden op:

https://www.digitale-enquete-fhi.nl/pdf/roaz_structuur.pdf
https://www.digitale-enquete-fhi.nl/pdf/coordinatoren_pbm_roaz.xlsx

Inventariserende enquête

Afgelopen donderdag heeft FHI een inventariserende enquête opgezet. Inmiddels hebben ruim 220 medische bedrijven deze enquête ingevuld. Dit heeft tot op heden voor alle betrokken organisaties zeer bruikbare informatie opgeleverd. Gezien het belang van continuïteit voor de Nederlandse zorg vragen wij u dringend om deze korte enquête in te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.

De enquête is bereikbaar via:

https://www.digitale-enquete-fhi.nl/mt/index.php?r=survey/index&sid=359324&lang=nl

Als u via deze link geen toegang krijgt, dan kunt u de volledige link kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken.

Kinderopvang medische hulpmiddelenbedrijven

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruikmaken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Dit geldt onder meer voor de zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Meer informatie

Tekorten melden en specifieke groepen

Mocht uw bedrijf, buiten de eerdere genoemde producten (beschermingsmaterialen), geconfronteerd worden met leveringsproblemen van kritische medische producten dan verzoeken wij u daarvan melding te maken bij FHI (knaven@fhi.nl). Mocht uw bedrijf actief zijn op het gebied van beademingsproducten (apparatuur of disposables) dan verzoeken wij u dat eveneens bij FHI kenbaar te maken.