Energie-intensieve mkb-bedrijven krijgen overheidssteun

Energie-intensieve mkb-bedrijven krijgen overheidssteun Door: FHI federatie van technologiebranches

Het kabinet wil met de nieuwe Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) middelgrote en kleine bedrijven helpen die veel energie verstoken en in de moeilijkheden komen als gevolg van de hoge energieprijzen. Daarnaast moet een tijdelijke compensatieregeling in november ingaan, maar de precieze invulling daarvan is nog niet duidelijk.

Tijdens Prinsjesdag werd al een subsidieregeling aangekondigd om mkb-bedrijven te helpen. De voorwaarden voor de tijdelijke gerichte compensatieregeling zijn in grote lijnen gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Maar er is nog geen duidelijkheid over de precieze doelgroepen, het totale budget en de maximale steun per onderneming. De regering belooft op korte termijn meer duidelijkheid te geven.

De invoering van de TEK-regeling, waarbij de RVO het aanspreekpunt wordt, zal naar verwachting pas in het tweede kwartaal van volgend jaar plaatsvinden. Dit komt door de verplichte toetsing aan EU-richtlijnen.

Volgens het kabinet volstaat deze late invoering niet voor energie-intensieve mkb’ers die al in acute problemen zitten en ook nog de winter van 2022/2023 voor de boeg hebben. Daarom belooft de regering om vanaf november andere maatregelen klaar te hebben, zoals een overbruggingsregeling.

MKB-Nederland en VNO-NCW reageren tevreden op de tegemoetkomingsregeling en de overbruggingsregeling. Wel pleiten de werkgeversorganisaties er voor dat de regelingen ook met terugwerkende kracht gaat gelden, zodat ook eerdere hoge energiekosten worden gecompenseerd.