FHI input veldverkenning introductie van nieuwe technologie in het ziekenhuis


FHI heeft deelgenomen aan de veldverkenning ‘nieuwe, dure technologie in het ziekenhuis’ van het Ministerie van VWS. Het doel van de verkenning was om een beter beeld te krijgen van de dynamiek rondom de introductie van nieuwe technologie en infrastructuur.

De gesprekken hebben VWS een veelzijdig en genuanceerd beeld gegeven van deze thematiek, en de verschillende perspectieven daarop. Naar aanleiding hiervan heeft VWS de partijen van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ geïnformeerd over de hoofdlijn van de bevindingen.

De belangrijkste conclusies op een rij:
• Introductie van nieuwe, dure apparaten lijkt geen grote budgettaire risico’s te geven.
• Besluitvorming over introductie van nieuwe technologie verloopt steeds meer bedrijfsmatig.
• Aandachtspunt is ‘me too’ effect bij sommige nieuwe technologieën’. Daar bestaat risico op niet optimale spreiding door coördinatieprobleem.
• Geen reden om grote besparingen te verwachten van maatregelen gericht op introductie nieuw apparatuur.
• Wel goed om voorbereid te zijn op uitzonderlijke situaties (vgl. protonenbunker).
De uitkomst veldverkenning dient als input voor toekomstig beleid (naast bv lopend onderzoek CPB). Parallel daaraan wordt door VWS  nagedacht over mogelijk maken inzet Wbmv tbv doelmatigheid. Daarover wil VWS de komende tijd in overleg. Verder wordt ook wordt gewerkt aan een horizonscan voor medische technologie.  FHI zal daarin betrokken worden.