FHI-Leden merken verstoring keten door hoge prijzen steeds meer

FHI-Leden merken verstoring keten door hoge prijzen steeds meer Door: FHI federatie van technologiebranches

FHI voert ten behoeve van haar leden elk kwartaal de FHI Economische Barometer uit. De barometer geeft een actueel beeld van economische verwachtingen in de verschillende branches voor omzet, bedrijfsresultaat, kansen en belemmeringen. Dit 2e kwartaal van 2022, is zichtbaar hoe FHI-Leden steeds meer de gevolgen voelen van de verstoring van de hele productieketen. De resultaten van de branche gebouw automatisering zijn dit kwartaal door onvoldoende respons niet gerapporteerd.

Resultaten Q2 2022

De resultaten van Q2 2022 laten zien dat steeds meer bedrijven problemen ervaren op het gebied van stijgende inkoopprijzen en energieprijzen. Overall genomen is het percentage bedrijven dat problemen heeft, of problemen voorziet in Q2 groter dan in Q1. Dit sluit aan bij de berichten in de actualiteit.

De orderpositie van het afgelopen kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is door de bedrijven uit de branches industriële en laboratorium technologie als minder goed beoordeeld. Industriële automatisering laat een vergelijkbaar resultaat zijn als in Q1. De branche medische technologie oordeelt positiever over hun orderpositie.

Omzet

Op de vraag hoe de totale omzet het afgelopen kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar was, is het aantal respondenten dat ‘beter’ heeft geantwoord, in alle branches gedaald. Branche breed is tegelijkertijd een stijging te zien in het aantal bedrijven dat hun omzet gelijk zagen als een jaar eerder. De groep bedrijven die minder omzet hebben gehad ten opzichte van vorig jaar is stabiel gebleven. Als je kijkt naar de verwachting van de omzetontwikkeling dan is er een daling te bespeuren bij de bedrijven die verwachten dat hun omzet beter zal worden dan een jaar geleden.

Wanneer we kijken naar de problemen die bedrijven hebben of voorzien die het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden, dan zien we met name een groeiend aantal bedrijven die een afname zien van hun liquiditeitspositie. Het aantal bedrijven dat een tekort heeft aan personeel is gestegen tot 50%.

Alle resultaten van dit kwartaal en eerder vind u hier: Economische barometer | FHI, federatie van technologiebranches. Klik hier om in te loggen op uw account, vanaf begin oktober kunt u daar de Economische Barometer van Q3 2022 invullen.

Hieronder een overzicht van de resultaten per branche: