Mogelijkheden FHI-ondersteuning in aanbestedingsproces


FHI biedt leden op verschillende manieren ondersteuning in het aanbestedingproces. Bijvoorbeeld door de Tenderservice, leden van de branches Laboratorium Technologie en Medische Technologie kunnen door middel van een abonnement op deze dienst bijtijds worden geïnformeerd over nieuwe Europese aanbestedingen.

Klachten en vragen over aanbestedingsprocedures, bijvoorbeeld met betrekking tot disproportionele eisen, gebrek aan transparantie en ongelijke behandeling kunnen worden gemeld bij FHI. De brancheorganisatie kan – waar mogelijk en gewenst – collectief optreden bij veelvoorkomende klachten.
De ondersteuning bestaat uit het stellen van de juiste vragen, het voorleggen van klachten, en het voeren van buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures. Eerstelijns hulp verloopt via Andreas Meijer of via het management van de branche Medische Technologie, Luc Knaven. Uitgebreidere ondersteuning wordt aangeboden via advocaat Frank Meijers, partner Flexadvocaten, samenwerkingspartner FHI-juridische dienstverlening.

De voordelen voor u:
• Een onduidelijk bestek? FHI kan u helpen bij het stellen van de juiste vragen.
• Klachten over de aanbestedingsprocedure? Wanneer er sprake is van een collectief belang, dan kan FHI namens lidbedrijven een klacht voorleggen bij de aanbesteden dienst of de Commissie van Aanbestedingsexperts.
• Beperken van kosten door middel van collectief optreden. De kosten van de werkzaamheden van Frank Meijers worden op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW door middel van nacalculatie in rekening gebracht.
• Naast de klachtenregeling biedt FHI leden ondersteuning via Frank Meijers bij het voeren van een Kort Geding.
• Deelname aan workshops over aanbestedingsprocedures
• Deelname aan de FHI tenderservice

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, (033) 465 75 07.