FHI pleit voor technologie bij informateur

FHI pleit voor technologie bij informateur Door: FHI federatie van technologiebranches

Namens FHI is Dirk Stans, managing partner bij Eurocircuits en voorzitter van de branche Industriële Elektronica, op bezoek geweest bij informateur Mariëtte Hamer. Dirk benadrukte tijdens de bijeenkomst, samen met andere brancheorganisaties, het belang van technologie. En dan met name op de langere termijn als het bedrijfsleven uit de coronacrisis moet groeien en andere uitdagingen moet aangaan. Ook op Europees niveau.

In zijn betoog aan de informateur benadrukte Dirk het belang van de elektronische maakindustrie, zoals Original Equipment Manufacturers (OEM), ontwikkelaars en designers, leveranciers van componenten en machines en de services en consultants. Een groot deel is actief binnen FHI of heeft er directe connectie mee.

Volgens Dirk vormen deze sectoren, net als de rest van de maakindustrie, de fundering van onze economie. Het gevaar bestaat dat de Europese maakindustrie dermate decimeert zodat ingenieurs en ontwikkelaars hier wegtrekken en anderen, Azië of de VS, ons hun designs en dus “way of life” gaan opdringen.

Dirk wijst ook op een concreet voorbeeld hoe nodig een vitale maakindustrie voor Europa is. Zo wisten Nederlandse bedrijven in het begin van de coronacrisis in sneltreinvaart beademingsapparaten te ontwikkelen en effectief te produceren zodat ziekenhuizen ze reeds konden inzetten nog voor de crisis goed en wel 6 maanden oud was.

In het betoog zijn een aantal concrete oplossingen aangedragen, van makkelijk haalbaar tot zeer ambitieus. Allereerst moeten de Europese overheden volgens Dirk een duidelijker economisch beleid op de lange termijn formuleren. Ook moet de productie van grondstoffen en basiscomponenten deels terug naar de EU, ook bekend als reshoring.

Andere speerpunten van beleid moeten het realiseren van een “level playing field” garanderen met betrekking tot internationale handel. Wat baadt het dat wij hoge duurzaamheidsnormen nastreven en zelfs opleggen aan onze bedrijven als onze wereldburen hier lak aan hebben. De nadruk bij een nieuw kabinet en zou moeten liggen op het overtuigen van onze EU-broeders, China, de VS ea om hier mee de schouders onder te zetten.

Dirk sluit zijn betoog af met de constatering dat er in Nederland dertig jaar geleden circa dertig bedrijven waren die PCB’s produceerden. Inmiddels kent Nederland niet langer dergelijke bedrijven meer. Daarnaast stelt Dirk richting de leden van FHI dat elke branche belangen heeft in bovengenoemde kwesties en de leden daar ook op de langere termijn van kunnen profiteren. Des te meer reden om de lobby richting de politiek in Den Haag gaande te houden.