FSA Research Project 2017 naar India

FSA Research Project 2017 naar India

Door: FHI Digitale Service

In de zomer van 2017 zullen 18 geselecteerde studenten van de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) naar India afreizen om daar op non-profit basis bedrijfsspecifiek onderzoek uit te voeren voor bedrijven met aspiraties richting de Indiase markt of voor bedrijven die er reeds gevestigd zijn.

De Indiase economie is de afgelopen jaren snel gegroeid en verwacht wordt dat de rol van India binnen de wereldeconomie in de nabije toekomst steeds groter zal worden. Deze snelle ontwikkeling kan worden verklaard door een aantal redenen.

Allereerst India heeft hun economische buitenlandse beleid verbeterd, dat wil zeggen verlaagde importtarieven, markt- deregulering, en belastingvermindering. Deze structurele hervormingen van de Indiase economie hebben geleid tot een marktgerichte visie, het aantrekken van veel buitenlandse handel en buitenlandse directe investeringen.  Daarnaast heeft de technologische vooruitgang gezorgd voor een leidende rol in de wereldwijde ICT-sector en een grote online community. India is er hiermee in geslaagd om veel nieuwe bedrijven aan te trekken.

Voor meer informatie over het project: zie http://www.fsaresearchproject.nl/