Goede voorbereiding vereist op mogelijke no deal-Brexit

Goede voorbereiding vereist op mogelijke no deal-Brexit Door: FHI

Een Brexit volgens het no deal-scenario kan verstoringen veroorzaken in de productieprocessen en transportroutes van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica. Met name de certificering tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zorgt voor hoofdbrekens. Daarom blijft het belangrijk dat zorginstellingen en fabrikanten, maar ook inkooporganisaties en groothandels, zich goed voorbereiden.

Dat stelt de branche Medische Technologie, onderdeel van FHI, naar aanleiding van de laatste overlegrondes met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarbij is, samen met andere partijen, vooral gekeken naar de geldigheid van certificaten. Bij veel partijen heerst onduidelijkheid, zoals de vraag of toekomstige CE-certificering door Britse keuringsinstanties nog wel geldig zijn.

Inmiddels heeft Brussel meer duidelijkheid proberen te gegeven over het gebruik van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica na een no deal-scenario. Medische hulpmiddelen met een CE-certificaat uitgegeven door een Britse notified body (keuringsinstantie) die op dit moment al in de EU in de handel zijn gebracht, mogen ook na 29 maart 2019 nog in de EU gebruikt en verhandeld worden. Maar nieuwe voorraden van diezelfde producten met een identiek Britse certificaat waarvoor nog geen leveringscontract is gesloten tussen de fabrikant en een leverancier, en waarvan het productproces nog niet is afgerond, mogen na 29 maart 2019 niet meer in de handel worden gebracht op de interne Europese markt.

Volgens minister Bruins wordt er op het hoogste Europese niveau nog druk overlegd om eventuele tekorten van producten te voorkomen. Dat moet met een gezamenlijke aanpak gebeuren.

Ondanks dat de informatie van de minister en de EU meer duidelijkheid geeft, is FHI Medische Technologie nog niet tevreden: “Wij maken ons zorgen over de beschikbaarheid van producten. Wij zullen ons in Brussel blijven hardmaken voor een gecoördineerde aanpak van mogelijke tekorten”, zegt Luc Knaven, directeur Medische Technologie.

Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie op 29 maart aanstaande verlaten. De Britse politiek is echter ernstig verdeeld over de vraag of de uittreding met of zonder verdrag moet plaatsvinden, en zo ja, in welke vorm.