HRM-Actualiteitenseminar legde focus op inzetbaarheid en talentmanagement

HRM-Actualiteitenseminar legde focus op inzetbaarheid en talentmanagement

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Duurzame inzetbaarheid van personeel, het voorkomen van verzuim en talentmanagement: het zijn belangrijke thema’s voor HRM-professionals. Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod tijdens het FHI HRM-Actualiteitenseminar 2018.

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 weer licht gestegen, meldt ArboNed. Verzuim blijft dus een belangrijk aandachtspunt voor HRM-managers. Tijdens het seminar gingen Sandra Engelbertink en Sophie Peeters van VIT in op de vraag hoe duurzame inzetbaarheid is te verbeteren. Aanvullend sprak Truus van Amerongen (ArboNed) in een sessie over het thema ‘van verzuim naar inzetbaarheid’.

Regelgeving

Ook nieuwe regelgeving kwam aan bod in het HRM-Actualiteitenseminar. Zo gaf Rob Slagmolen van VNO-NCW/ MKB-Nederland een overzicht van alle voorstellen en plannen die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Tjeerd Hoekstra en Amajanti van de Beek (CMS) bespraken de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Irma van der Schoot en Nadine van der Hart van iScreen gaven in de overige sessies aan dat de rol van de leidinggevende cruciaal is bij succesvol talentmanagement, terwijl Ron Eman van ISA Training & Coaching het vruchtbare HRM-event afsloot. Hij sprak over essentiële vaardigheden om het werk als HR-professional succesvol en pragmatisch invulling te geven.

FHI HRM-Actualiteitenseminar 2018