Meldmaand Vervalste Medische Hulpmiddelen van start


Op 1 november is de de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen van start gegaan. Het gebruik van vervalste medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid. Deze meldmaand richt zich op zorgprofessionals en professionals die betrokken zijn bij de fabricage en distributie van medische hulpmiddelen. Zij worden opgeroepen om medische hulpmiddelen die (vermoedelijk) zijn vervalst te melden.
Doel

Het doel van de meldmaand is om professionals in het veld te stimuleren om melding te maken van medische hulpmiddelen die vervalst zijn. Door deze meldingen krijgen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer zicht op de omvang en de mogelijke gevolgen hiervan.. Daarnaast heeft deze meldmaand ook tot doel om professionals bewust te maken van het feit dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden en dat toepassing daarvan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen.
Vervalsingen

Vervalste medische hulpmiddelen suggereren qua uiterlijk en verpakking dat ze afkomstig zijn van de originele fabrikant, terwijl dit niet het geval is. Ook medische hulpmiddelen waarvan duidelijk is dat ze bewust niet aan de wetgeving voldoen worden beschouwd als vervalst product. De IGZ neemt de meldingen mee in haar toezicht en kan bij wettelijke overtredingen maatregelen nemen, eventueel in samenwerking met inspecties in het buitenland.
Digitaal meldformulier

Vanaf 1 november kunnen professionals melden via het digitale meldformulier op de website van IGZ, waar ook meer informatie te vinden is over dit onderwerp.