Producentenvertrouwen industrie blijft stabiel

Producentenvertrouwen industrie blijft stabiel

Door: FHI, federatie van technologiebranches

In september is het producentenvertrouwen van de industrie met een indexwaarde van 5,7 vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 5,9 in augustus. Producenten waren wel minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

Sinds begin dit jaar signaleert het CBS een kleine neergaande trend. Toch ligt het vertrouwen nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 met 10,9 de hoogste waarde en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5).

De deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn volgens het CBS positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

In juli 2017 was de gemiddelde dagproductie van de  industrie 2 procent hoger dan in juli 2017. De stijging is kleiner dan in juni.