Rijksbegroting VWS – herinvesteer in transmurale hulpmiddelenzorg!


In de begroting 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgenomen dat de hulpmiddelenraming voldoende ruimte laat zien om de onderschrijding in 2015 (circa 91 miljoen euro) structureel door te trekken. De onderschrijding op hulpmiddelenzorg is tot stand gekomen doordat zorgverzekeraars en aanbieders van hulpmiddelenzorg gezamenlijk hebben gestuurd op doelmatigheid, gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen en stimulering van functioneringsgericht voorschrijven.

Het ministerie wil de 91 miljoen onderschrijding structureel doortrekken en een groot deel van dit bedrag toebedelen aan de taakstelling ´stringent pakketbeheer´. FHI roept het ministerie op om een substantieel deel van de besparing te herinvesteren in transmurale hulpmiddelenzorg.

Experimentele transmurale hulpmiddelenzorgprogramma´s op medische voeding, stoma-, continentie-, diabetes- en wondzorg laten zien dat de behandelduur verkort wordt, de kwaliteit voor de patiënten verhoogd wordt en zorgkosten – ook elders in de keten – om laag gaan. Binnen de huidige vergoedingenstructuur is contractering van transmurale hulpmiddelenzorg niet mogelijk. Hiervoor ontbreken betaaltitels.

FHI stelt voor het onderzoeksbudget Goed gebruik Hulpmiddelen bij ZonMw te verruimen en toegankelijker te maken, budgettaire innovatieruimte te creeeren voor het financieren van zorgprogramma´s in transmurale hulpmiddelenzorg en het verruimen van de aanspraak in de Zorgverzekeringswet tot ´aanspraak op reële en ruime keuze uit medische hulpmiddelenzorg´.

Een toelichting op het voorstel vindt u hier: FHI reactie VWS Rijksbegroting

Voor een eventuele nadere toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen via luc.knaven@fhi.nl