Onnodige incidenten door verkeerd onderhoud


Het FHI cluster til-/transfersystemen en hygiënehulpmiddelen vraagt aandacht voor veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan door verkeerd onderhoud aan patiënten tilliften.
Het gebruik van tilliften neemt de laatste jaren sterk toe, zowel binnen de intramurale zorginstellingen als in de thuiszorg. Hoewel een tillift in eerste instantie een minder geavanceerd hulpmiddel lijkt, is om de veiligheid en goede werking te waarborgen correct uitgevoerd onderhoud, conform de specificaties van de fabrikant noodzakelijk.

Een zorginstelling veronderstelt via een contract met een externe onderhoudspartij dat de veiligheid is gewaarborgd. Dit onderhoud kan in de praktijk echter slechts een keuring blijken. Het door de fabrikant voorgeschreven preventieve onderhoud wordt dan niet of niet correct uitgevoerd. Situaties die kunnen leiden tot ernstige veiligheidsissues voor de gebruiker en of patiënt.

Het FHI cluster til-/transfersystemen en hygiënehulpmiddelen heeft in een recente brief aan de raden van bestuur van zorginstellingen haar zorgen geuit over de incidenten die kunnen voortkomen uit onjuist uitgevoerd onderhoud aan tilliften. De brief kunt u hier terugvinden.

Binnen het cluster til-/transfersystemen en hygiënehulpmiddelen zijn de fabrikanten/importeurs van patiënten tilliften verenigd. Belangrijke doelstelling van het cluster is het borgen van veiligheid na aanschaf.  Een van de speerpunten van het cluster sluit aan op het FHI standpunt dat (preventief en correctief) onderhoud met originele onderdelen en conform de specificaties van de fabrikant essentieel is.

Organisaties betrokken binnen het cluster  til-/transferystemen en hygiënehulpmiddelen:

  • ArjoHuntleigh Nederland BV
  • Ergocare BV
  • Lopital Nederland BV
  • United Care products BV

De brief kunt u hier downloaden: onderhoud patiententilliften brief

Voor meer informatie over de brief  of over het cluster til-/transfersystemen kunt u contact opnemen met Luc Knaven via: luc.knaven@fhi.nl of per telefoonnummer (033) 465 10 63