Samenvatting miljoenennota op thema’s medische technologie

Samenvatting miljoenennota op thema’s medische technologie

Door: FHI Digitale Service

Op dinsdag 19 september heeft de minister van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 aan het parlement aangeboden. De Rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De Miljoenennota is de toelichting hierop. FHI heeft een verkorte samenvatting opgesteld met de belangrijkste veranderingen binnen de medische technologiesector en de (mogelijke) consequenties. U vindt de samenvatting hier terug. Indien u naar aanleiding van dit document vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via luc.knaven@fhi.nl