Standpunt FHI herverwerking single use devices

Standpunt FHI herverwerking single use devices

Door: FHI Digitale Service

Bij de invoering van de nieuwe verordening Medical Device Regulation (MDR) is aan lidstaten de ruimte gegevens een eigen beleid te bepalen ten aanzien van hergebruik van single use devices (reprocessing). Om te komen tot een beleid voor de Nederlandse markt heeft het Ministerie van VWS bureau Berenschot de opdracht te doen naar de huidige situatie met betrekking tot hergebruik single use devices, de mogelijke risico's en de financiële voor- en nadelen.

Op basis van de input van FHI-lidbedrijven heeft de brancheorganisatie een position paper opgesteld en ingebracht bij VWS en bureau Berenschot. U kunt het position papeer FHI-reprocessing hier downloaden.