Toelichting nieuwe MDR

Toelichting nieuwe MDR Door: FHI Digitale Service

Op 26 mei 2017 is de Medical Device Regulation (verordening (EU) nr. 2017/745) gepubliceerd. Deze nieuwe verordening heeft tot doel het functioneren van de interne markt voor medische hulpmiddelen te garanderen, uitgaande van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid.

De Nederlandse vertaling is te downloaden via: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking ontwikkeld waarin de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe regels met zich meebrengen zijn benoemd. Hierbij staan de verwijzingen naar de belangrijke artikelen in de nieuwe regels. De handreiking kunt u hier downloaden.

Ook in 2018 zal FHI meerdere MDR bijeenkomsten organiseren. Data van deze MDR bijeenkomsten ontvangt u op korte termijn. Voor eventuele vragen of meer achtergrond informatie over de MDR kunt u altijd contact opnemen met FHI via telefoonnummer (033) 465 10 63 of via l.knaven@fhi.nl.