Aandachtsgebieden

 

BELANGENBEHARTIGING

FHI Medische Technologie beschikt binnen de zorgsector over een breed netwerk van contacten. Dit stelt de branche in staat haar standpunten op effectieve wijze onder de aandacht te brengen. Bij het innemen van standpunten en het bepalen van de strategie is een breed draagvlak onder de leden een eerste vereiste. Hiertoe vindt vooraf intensieve afstemming met de achterban plaats. Informatieverstrekking is erop gericht de leden te informeren over ontwikkelingen op sociaaleconomisch en juridisch gebied. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals algemene wetgeving, milieuzaken, arbo- en cao-beleid.

 

MODELOVEREENKOMSTEN EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie heeft in samenwerking met koepels uit de gezondheidszorg (inkopersverenging Nevi Zorg, WIBAZ) een drietal modeldocumenten voor de zorg opgesteld: het modelcontract investeringsgoederen, de standaard service overeenkomst en het proefplaatsingsconvenant. Daarnaast heeft koepelorganisatie FHI voor haar leden verschillende modelovereenkomsten ontwikkeld. Zo spelen de FHI-branche algemene voorwaarden een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten door technologiebedrijven aan hun klanten.

 

BIJEENKOMSTEN EN NETWERKEN

Met regelmaat organiseert FHI workshops en themabijeenkomsten. De workshops staan in het teken van kennisoverdracht, gericht op een specifiek relevant thema (MDR, zorgfinanciering, DOT-DBC’s, etc). De themabijeenkomsten zijn gericht op meer algemene thema’s binnen de zorg. Vanuit verschillende invalshoeken gaan deskundigen via presentaties en paneldiscussies in op de materie. Daarnaast organiseert FHI meerdere informele evenementen die in het teken staan van versterking van onderlinge relaties.

COLLECTIEVE MARKETING

Leden kunnen deelnemen aan netwerkgroepen, clusters en platforms. Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen binnen de branche Medische Technologie verricht de branche met regelmaat economische onderzoeken.

EXPORT

FHI adviseert en informeert haar leden over de mogelijkheden van deelname aan Nederlandse en buitenlandse congressen en tentoonstellingen. De branche is mede betrokken bij de organisatie van enkele evenementen en is betrokken bij de inzending van paviljoens naar buitenlandse tentoonstellingen.