Aandachtsgebieden

LOBBY EN BELANGENBEHARTIGING

FHI beschikt over een breed netwerk van contacten. Met de lobbykracht van FHI kunnen de standpunten van de sector op sterke wijze naar voren worden gebracht. Bij het innemen van standpunten en het bepalen van de strategie is een breed draagvlak onder de leden een eerste vereiste. Hiertoe vindt vooraf intensieve afstemming met de achterban plaats. Informatieverstrekking is erop gericht de leden te informeren over ontwikkelingen op sociaaleconomisch en juridisch gebied. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals algemene wetgeving, milieuzaken, arbo- en cao-beleid.

BIJEENKOMSTEN EN NETWERKEN

Met regelmaat organiseert FHI workshops en themabijeenkomsten. De workshops staan in het teken van kennisoverdracht, gericht op een specifiek relevant thema. De themabijeenkomsten zijn gericht op een breder thema binnen de zorg. Vanuit verschillende invalshoeken gaan deskundigen via presentaties en paneldiscussies in op de materie. Daarnaast organiseert FHI meerdere informele evenementen die in het teken staan van versterking van onderlinge relaties.

COLLECTIEVE MARKETING

De branche Medische Technologie ziet het als noodzakelijk om regelmatig gedegen economisch onderzoek binnen de branche te verrichten.

EXPORT- EN TENTOONSTELLINGSBELEID

Traditioneel heeft FHI een sterke betrokkenheid bij tentoonstellingsactiviteiten. FHI adviseert en informeert haar leden over de mogelijkheden van deelname aan Nederlandse en buitenlandse congressen en tentoonstellingen. De branche is mede betrokken bij de organisatie van de beurs Zorgtotaal en is betrokken bij de inzending van paviljoens naar buitenlandse tentoonstellingen.