Modelovereenkomsten

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie heeft in samenwerking met inkopersverenging Nevi Zorg een drietal modeldocumenten voor de zorg ontwikkeld.

Op deze pagina vindt u nadere informatie en een link naar de documenten.

Proefplaatsingsconvenant

Op 28 mei 1998 heeft FHI met de Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg (tegenwoordig Nevi Zorg) een convenant afgesloten voor proefplaatsingen en zichtzendingen. Doelstelling van het convenant is het vastleggen van evenwichtige afspraken over bijvoorbeeld de duur van de zichtperiode, kosten voor installatie en gebruik, eigendomsvoorbehoud, gebruik door derden, aansprakelijkheid bij schade  etc.  Voor de overeenkomst, zie: proefplaatsingsconvenant MT

Standaard Service Overeenkomst

De Standaard Service Overeenkomst is tot stand gekomen op basis van een samenwerking tussen de FHI branche Medische Technologie, de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen) en NEVI Zorg (inkopers in de gezondheidszorg). In de standaard serviceovereenkomst zijn ondermeer afspraken vastgelegd met betrekking tot periodiek en correctief onderhoud, kalibratie c.q. validatie, storingsmelding, responstijden, aansprakelijkheid, duur van de overeenkomst etc etc. Verder zijn er een aantal nieuwe bepalingen over software en remote diagnostics opgenomen. De standaard Serviceovereenkomst bestaat uit een basisdocument waarin de voorwaarden staan omschreven. Nadere afspraken c.q. afwijkingen kunnen worden vastgelegd in het bijbehorende invuldocument. Voor de documenten, zie:Standaard service overeenkomst versie 4.1 en Samenstelling Overeenkomst (invuldocument) SSO versie 4.1

Modelovereenkomst Investeringsgoederen

De modelovereenkomst investeringsgoederen is opgezet in consensus tussen de FHI branche Medische Technologie en inkopersorganisatie Nevi Zorg. Het document vormt bij aanschaf en levering van medische (specialistische) apparatuur een praktische en evenwichtige basis voor zaken als o.a. installatie, eigendomsoverdracht, risico, aansprakelijkheid en ontbinding.  Voor de overeenkomst, zie: modelcontract investeringsgoederen