Aanbesteden: een onduidelijk bestek, wat nu?

This workshop is organized by FHI and therefore in Dutch. MinacNed members can also participate in this workshop.

Workshop: Aanbesteden… een onduidelijk bestek, wat nu?

Aanbestedingen zijn een alledaagse praktijk voor veel organisaties die met gemeenschapsgeld inkopen. Dit komt omdat overheidsopdrachten boven en soms ook onder de Europese drempelwaarden verplicht moeten worden aanbesteed.

Veel bedrijven worstelen in de praktijk met aanbestedingsprocedures. Het levert veel papierwerk op, criteria en eisen zijn vaag of op een specifieke partij geschreven, eisen zijn onredelijk, de procedure is onduidelijk en men heeft het gevoel machteloos te zijn tegenover de machtige aanbesteders.

In één middag legt advocaat Frank Meijers de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht uit. Tijdens de workshop worden aspecten en ervaringen van de vorig jaar herziene Aanbestedingswet meegenomen. De wijzigingen moesten onder meer zorgen voor lagere administratieve lasten en een betere toegang van het MKB tot overheidsopdrachten.

De workshop is opgedeeld in drie delen:
• Kader en doel van aanbestedingsprocedures
• Fasen in aanbestedingsprocedures
• Rechtsbescherming en best practices

NB: deze workshop betreft een herhaling.

Datum: dinsdag 23 januari 2018
 Locatie: FHI, Leusden
 Contactpersoon: voor meer informatie of alvast aanmelden: Bente Meijer