The legal position of the managing director

This workshop is organized by FHI in therefore in Dutch. MinacNed members can also participate.

Workshop Juridische positie en aansprakelijkheid van de directeur

Vanuit verschillende juridische invalshoeken wordt de hoedanigheid en positie van de directeur binnen zijn onderneming toegelicht. Zijn positie wordt bekeken ten opzichte van aandeelhouders, mededirecteuren, debiteuren en crediteuren, commissarissen, plaatsvervanger en overige stakeholders. Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking met Frank Meijers georganiseerde workshops Alles wat u als directeur moet weten, De bestuurder van de BV en zijn aansprakelijkheid, Rechten en plichten bij verkoop en levering,  agentuur- en distributieovereenkomsten, aanbestedingsrecht, IP-overeenkomsten en serviceovereenkomsten.

NB. Brochure volgt. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen aan Bente Meijer: b.meijer@fhi.nl.

Datum: dinsdag 7 november 2017
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: Bente Meijer (b.meijer@fhi.nl; (033) 465 75 07)