Partnership in Sensor Research / Eurostars

Because this workshop focusses on a funding opportunity of the Dutch organization NWO / TTW, the information is in Dutch.

 

Er doet zich voor sensorontwikkelaars een mooie kans voor!

Bij NWO/TTW is geld beschikbaar voor bedrijfsgebonden research in het domein sensortechnologie.

Dat geld, zo’n anderhalf miljoen euro, kan alleen daadwerkelijk worden aangewend als een aantal bedrijven met elkaar definieert welke nieuwe sensortechnologie ontwikkeld zou moeten worden.

Van de bedrijven wordt verwacht dat ze ook daadwerkelijk gaan participeren in het programma en die bedrijven krijgen dan ook bepaalde rechten op de uitkomsten van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd samen met onderzoeksgroepen aan Nederlandse universiteiten

Dit bericht is bedoeld om u de gelegenheid te bieden hierover mee te denken, input te leveren en eventueel mee te doen in een zogeheten ‘Partnershipprogramma Sensortechnologie’.

Het programma biedt de mogelijkheid voor bedrijven  om specifieke vragen, problemen of wensen uit te zetten naar universiteiten en hen te vragen om heel gericht en toepasbaar onderzoek.

Een Partnershipprogramma wordt 50/50 gefinancierd (cash/ in kind) door het NWO-Domein TTW en de partner(s) uit het bedrijfsleven.

In 2015 is een eerder Partnershipprogramma sensortechnologie gestart samen met Bronkhorst High Tech en Krohne Altometer, getiteld Flow +. Op dit moment loopt in dat kader een achttal onderzoeksprojecten bij verschillende universiteiten.

Om de mogelijkheden van een dergelijk Partnershipprogramma en andere financieringsmogelijkheden van het NWO-Domein TTW te onderzoeken en om met elkaar te leren hoe een en ander in zijn werk gaat, bent u bij deze van harte uitgenodigd deel te nemen in een


speciale workshop voor sensortechnologie bedrijven

op vrijdag 7 juli van 10.30 tot 14.00 uur (incl. lunch).

 

In de workshop zal Margriet Jansz van het NWO-Domein TTW uitleg geven over de financieringsmethodiek en over het samenwerken met universiteiten. Vertegenwoordigers van Bronkhorst High Tech en Krohne Altometer zullen vertellen wat hun ervaringen zijn met het lopende programma.

Verder zullen we in de workshop een eerste inventarisatie proberen te maken van de ideeën en behoeftes van de aanwezige bedrijven en van de mogelijkheden om onderling ook samen te werken bij het definiëren van onderzoek en ontwikkeling .

Wanneer op 7 juli blijkt dat er voldoende voedingsbodem is voor verdere uitwerking van een programma, dan zullen we een tweede, wat uitgebreidere workshop gaan plannen tijdens de sensorconferentie The Sense of Contact 19, op 13 december in Amsterdam.
Voor deze workshop zullen dan ook sensortechnologen van de universiteiten worden uitgenodigd om kennis te nemen van onze/uw onderzoeksvragen.

Aansluitend op de workshop workshop is er gelegenheid om een 1 op 1 gesprek aan te gaan met dhr. Bart Bieren van RVO over het programma Eurostars dat subsidies verstrekt voor Europese samenwerkingsprojecten.

Klik hier voor het programma van 7 juli. 
U kunt zich aanmelden via een e-mail aan:  susanne@fhi.nl (Susanne van Boxtel, project manager)

Voor meer informatie kunt u altijd bellen  of e-mailen met Kees Groeneveld van FHI, 033 4757507, groeneveld@fhi.nl