A strong technology platform and a deal with a strategist

This article has been published in the FHI magazine Het Signalement and therefore in Dutch

Een sterk technologieplatform en een deal met een strateeg

 

Het succesverhaal van de winnende micronano start-up

 

‘LipoCoat wint MicroNano Start-Up of the Year contest 2016’ meldde Signalement in editie 1 van 2017. “A firm Business Case, good market chances and solving a problem of today”, meer omschrijving werd er toen niet meegegeven. Hier het beloofde achtergrondverhaal, vooral opgetekend aan de hand van een gesprek met Raoul Oostenbrink, director of business development bij LipoCoat, de winnende pitcher tijdens de international MicroNano Conference en met Willem van den Berg, managing partner bij Value Creation Capital en Tech Nano Fund. Als tech-investeringsdeskundige was Van den Berg voorzitter van de jury die LipoCoat in december 2016 uitriep tot winnaar.

 

“Een bio-inspired coating welke als celmembraan mimic aanhechting van biologische materiaal voorkomt”, het is lekentaal voor wat LipoCoat maakt en toepast. LipoCoat coatings tonen sterke gelijkenis met membranen welke in elke cel van het menselijk lichaam aanwezig zijn en welke middels een geheim recept en gepatenteerd proces kunnen worden aangebracht tot een coating laagje van enkele nanometers dik. Per applicatie kan de coating getuned worden. De coating van LipoCoat voorkomt dat eiwitten en bacteriën zich hechten in situaties waar je derge­lijke vervuiling niet kunt gebruiken: bij medische hulpmiddelen zoals katheters, implantaten en contactlenzen.

 

LipoCoat oprichter Jasper van Weerd (links afgebeeld) startte de onderneming medio 2016 naar aanleiding van zijn promotieonderzoek aan de TU Twente, samen met chemicus Pascal Jonkheijm en bioloog Marcel Karperien. Raoul Oostenbrink kwam al aan boord voordat het bedrijf formeel werd opgericht. “Het promotieon­derzoek van Jasper werd gefinancierd door het nanotechnologie programma NanoNextNL. Voor dat programma was ik al business development manager om kansrijke ontwikkelingen te bege­leiden richting commercialisatie. We hebben toen eerst verkend waar de beste toepassingskansen zouden liggen en we kwamen uit op medische hulpmiddelen.” Binnen het NanoNextNL programma waren fondsen van de overheid beschikbaar om nieuwe bedrijven op gang te helpen. “We zijn opgegaan voor een ‘grant’ van € 125K. Die werd niet toegekend. Vervolgens hebben we het nog een keer geprobeerd en toen lukte het om op basis van een nieuw plan € 100K subsidie te verwerven. Daarmee kon worden gestart. Vervolgens kwam de toezegging van € 50K van het Dutch Student Investment Fund (DSIF), van Neelie Kroes en met de matching via de universiteit kon toen de doelmarkt worden ontwikkeld richting een product.”

 

Waarom is er nu sprake van een ‘firm business case’?

“Een belangrijke milestone die werd bereikt, was een strategisch partnership met een grote internationale partij in de wereld van ophthalmische producten. Een dergelijke ‘strateeg’ koopt exclusiviteit tijdens de verken­ningsfase om te kijken of de technologie past bij zijn product. Het verwerven van dergelijke exclusiviteit gaat gepaard met een forse som geld, hetgeen gebruikelijk is in de biotech branche.”

Willem van den Berg beaamt dat. “Dat is leuk, want je zit als start-up op dat moment juist in een ‘windstille’ fase. Dan is het heel fijn als je een goeie OEM aan boord kunt krijgen. Is wel knap als je zo’n deal kunt maken. Vaak willen partijen veel meer dan je weg wilt geven en goed voor je is.” Raoul: “Mijn ervaring in de biotech hielp wel. Het bedrijf kan nu ruim anderhalf jaar verder, mede dankzij een gunstige zachte lening in tranches uit het RedMedTech fonds van de Health Valley regio Arnhem Nijmegen.” We hebben het hier over de markt van medische hulpmid­delen en dan heb je te maken met regelgeving waaraan voldaan moet worden via langlopende acceptatietesten. “De doelmarkt voor katheters moet nog worden ontwikkeld. Daar kom ik zelf vandaan.” Tijdens het gesprek maken Raoul en Willem de afspraak verder te gaan praten over mogelijke scale-up en samenwerking in dat traject. Dat gesprek maakt deel uit van het winnen van de contest tijdens de conferentie van MinacNed van afgelopen december.

 

Wanneer gaat LipoCoat produceren?

“Als de klant uit de ophthalmische (oogheelkundige, red.) wereld een ‘go’ geeft, dan kunnen we waarschijnlijk binnen zes maanden produceren. Daarvoor moet eerst het ISO 13485 dossier rond zijn. Onze afnemer is dan de ‘legal manufacturer’. Om te produceren hebben we niet meer dan een paar vierkante meter bedrijfsruimte nodig, met wat kookketels. Het coaten van de eerste medi­sche hulpmiddelen gebeurt bij de klant, op basis van ons proces.“

 

En de katheters?

“Dat hangt er van af of ook daar een ‘strateeg’ te interesseren is voor de toepassing”, meent Oostenbrink. “De doorlooptijd daarvoor is afhan­kelijk van klinische studies. Het proces van het aanbrengen van een extra biocompatibele laag is bekend. Ik heb wel vertrouwen dat de ‘time to market’ beperkt kan blijven tot anderhalf jaar.”

“Zijn er ook concurrerende ontwikkelingen?”, wil Willem van den Berg weten. “Wat Lee Ayres met zijn bedrijf Encapson, ook in Enschede, doet met Sono-Coat, ultrasound technologie, is dat verge­lijkbaar?” Raoul: ”Dat is een coating met andere eigenschappen, vooral geschikt voor imaging. Kan wel complementair aan onze coating worden toegepast. In theorie is een mix mogelijk.”

 

Welke toekomstige ontwikkelingen voorziet LipoCoat?

“We zullen vooral nieuwe doelmarkten ontwik­kelen. Dat kan overal zijn waar biofouling (het rottend ‘aankoeken’ populair gezegd, red.) een probleem kan worden. Dat kan zijn in de voedingsmiddelen industrie, medische diagnostiek of bij gebruik van wetenschappelijke instrumenten en tools. Per doelmarkt zullen we verkenningen doen. Het platform staat. Vervolgens is het een kwestie van ‘tunen’ van recepturen op basis van op te bouwen kennis uit het desbetreffende applicatieveld.” Oostenbrink ziet onbegrensde mogelijkheden. “Maar het is natuurlijk oppassen dat je niet meteen overal naar toe holt.”

 

Wat is het commentaar van de investerings­deskundige, Willem van den Berg?

“Ik was tijdens de hele contest die we hadden op de MicroNano Conference positief verrast wat betreft de kwaliteit van de twintig start-ups die pitchten. Er diende zich ook een grote variëteit aan, waarbij de ene wat verder was in de ontwikkeling van zijn bedrijf dan de andere. LipoCoat sprong er uit qua technologie en potentie van het platform enerzijds en ook wat betreft de hands on approach van het team met koppeling naar applicatievelden anderzijds. Door de toevoeging van een aantal business geori­ënteerde mensen aan Jasper van Weerd, zag ik toen al de kwaliteit van de aanpak. Dat er ook nog een mooie basis was gelegd via een deal met een strateeg, dat wisten we als jury toen nog niet eens.”

 

Overigens is Van den Berg blij met de aandacht die de overheid nu heeft voor technologie start-ups. “Daardoor groeit nu ook bij corporates lang­zaam het besef dat er potentie zit. Er komt nu ook meer investeringsbereidheid bij grotere fondsen. Dat kan het overigens voor ons lastiger maken. Als mensen vanuit groot geld gaan denken, dan worden de ‘waarderings’ verwachtingen ook opgeklopt. Dan gaan ondernemers soms in een te vroege fase uit van erg hoge waarderingen. Wij laten dan soms mooie deals gaan omdat we de waarderingen te hoog vinden en voor ons als investeerder in de vervolgfase onvoldoende rendement kan worden gerealiseerd.”

 

“Voor de meeste investeerders zijn technologie start-ups nog steeds moeilijk te beoordelen. Dat betekent dat wij met onze hands on onderne­mers gerichte scale-up aanpak in combinatie met ons netwerk het verschil kunnen maken. Het is wel overhyped qua multiples voor kleine bedrijven. De wal keert ook hier het schip.” Met trots meldt Willem dat hij superblij is dat zijn organisatie het HighTech en Nanotech fonds van de grond heeft gekregen. “We hebben we nu ook een cyber security fonds met focus op de Internet of Things wereld, Security of Things Fund, gerealiseerd.”

Overigens ziet de fondsbeheerder dat de Value Creation Capital ook investeert in scale-ups. “Wij willen graag de combinatie, van start-ups en scale-ups. We hebben daar een speciale aanpak voor die we ‘click & grow’ noemen, de waarde vastklikken voor deel-exit van de DGA en van daaruit aan een nieuwe scale-up en groeistra­tegie werken.”

 

Lessons learned?

Raoul Oostenbrink is opgetogen over de MicroNano Conference. “Leuk, mooi internatio­naal event, belangrijk voor Nederland. Ga daar vooral mee door en verlies niet de aandacht voor start-ups.”

De combinatie van MinacNed en FHI, daar ziet Willem van den Berg brood in. “Hoe jullie dingen samenbrengen en organiseren, grote klasse!”