VSPARTICLE haalt groeikapitaal op voor internationale doorbraak

 

 

 

 

 

 

 

VSPARTICLE, de Delftse Startup die met hun machines een revolutie in nanotechnologie mogelijk maakt ontvangt een investering van Invaco Management, het investeringsvehikel van offshore ondernemer Keesjan Cordia.
VSPARTICLE levert systemen aan onderzoekers en de industrie die op stabiele, controleerbare en veilige wijze nano-deeltjes produceren. Dit was voorheen een zeer complex en onbetrouwbaar proces. Het duurde soms maanden om de gewenste deeltjes op de juiste wijze te produceren. Met de technologie van VSPARTICLE gaat dit daadwerkelijk ‘met de druk op een knop’. Elke grootte, combinatie en hoeveelheid deeltjes kan geproduceerd worden, met een extreem hoge mate van zekerheid en controleerbaarheid. Dit geeft een enorme impuls aan de nanotechnologie revolutie, waardoor projecten die jaren in de toekomst pas resultaten zouden opleveren, nu binnen handbereik komen.
Na de succesvolle verkoop van de eerste machines in Nederland, Duitsland en China heeft VSPARTICLE het groeikapitaal nodig om internationaal verder uit te breiden en haar technologie en productenrange verder te ontwikkelen.
Invaco Management ziet de technologie als baanbrekend en wil met het door haar verschafte kapitaal en managementsupport bijdragen om van VSPARTICLE om een internationaal toonaangevend technologiebedrijf te maken. Keesjan Cordia: “VSPARTICLE heeft de potentie om een fundamentele bijdrage te leveren aan hoe de wereld over een paar jaar denkt over materialen en hoe er geproduceerd wordt. Dit kan een zeer positieve impact hebben op onze leefomgeving en de druk op natuurlijke grondstoffen”.
Ook voor Aaike van Vugt, CEO van VSPARTICLE, is het uiteindelijk het gebruik van op nanoschaal ge-engineerde materialen dat de echte waarde van de VSPARTICLE technologie zal bewijzen. Zo geeft Van Vugt aan: “Het ontwikkelen van nieuwe materialen is cruciaal voor innovaties die bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden voor klimaatverandering. Nieuwe generaties batterijen of zonnepanelen kunnen nooit realiteit worden als we niet in staat zijn om betere materialen te ontwikkelen. Na de stone-age, copper-age en de huidige silicon-age opent VSPARTICLE de deuren naar een nano-age waarin we materialen op atomair niveau kunnen gaan bouwen.”
Met de investering door Invaco Management kan het VSPARTICLE-team internationaal worden uitgebreid en kan er verder worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe machines, dit in samenwerking met toonaangevende bedrijven uit de chipindustrie, de aerosolindustrie en de energiesector.