'Gebouwautomatisering is in grote mate bepalend voor de beleving van de gebruiker'

'Gebouwautomatisering is in grote mate bepalend voor de beleving van de gebruiker'

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Martin Staal is manager gebouwautomatisering bij Kuijpers en als stuurgroep lid nauw betrokken bij de cursus Systeemarchitect Gebouwautomatisering. Deze opleiding, verzorgd door TVVL, moet deelnemers klaarstomen voor een allround professional op het gebied van gebouwautomatisering, een betrekkelijk nieuw specialisme waar volgens Staal steeds meer vraag naar is.

“Door technologische ontwikkelingen is het aandeel gebouwautomatisering in projecten de afgelopen jaren fors toegenomen. Bovendien is de gebouwautomatisering in grote mate bepalend voor de beleving van de gebruiker. We hebben het daarbij al lang niet meer alleen over klimaatregelingen (meet- en regeltechniek). Een integrale aanpak en visie op de gebouwautomatisering gedurende het gehele traject is daarom cruciaal. Hiervoor is een systeemarchitect een absolute voorwaarde”, zegt Staal.

Volgens Staal worden projecten in de bouwwereld nog te vaak vanuit de disciplines W en E aangevlogen, waarbij vaak onvoldoende aandacht is voor de integrale werking van het geheel. Bovendien heeft de gebouwautomatisering in de projecten vaak een ondergeschoven rol, terwijl deze juist zo bepalend is voor de beleving van de gebruiker. Om dit te verbeteren zou in elk project een systeemarchitect betrokken moeten zijn vanaf het ontwerp tot en met de realisatie.

Het op de kaart zetten van de functie systeemarchitect vergt een cultuuromslag in de sterk verzuilde branche en zal daarom niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn, denkt Staal: “We moeten vooral met regelmaat de visie en strategie uitleggen en heldere kaders scheppen. De cultuurverandering komt op gang, maar is een langdurig proces.”

Projectmatige aanpak

De opleiding op post HBO-niveau duurt vijftien dagen en is gericht op een projectmatige aanpak van automatiseringsopdrachten voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Naast de technische kennis van netwerken en automatisering wordt in de opleiding aandacht besteed aan de soft-skills die noodzakelijk zijn om de rol van systeemarchitect in te kunnen vullen. Daarnaast krijgt de cursist de nodige achtergrondkennis over elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voorgeschoteld om de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot de totale integratie van systemen.

Volgens Staal is het onderdeel soft skills belangrijk in het beroep als systeemarchitect gebouwautomatisering: “De systeemarchitect is een sparringpartner voor adviseurs, opdrachtgevers en projectmanagers. Hij of zij moet dus in staat zijn om zijn ideeën op een onderbouwde manier te verkondigen en mensen te overtuigen van de gemaakte keuzes.”

Eenvoudig is de cursus niet; Staal erkent dat de opleiding pittig is: “Een systeemarchitect acteert op een hoog abstractieniveau. Daarom is de opleiding ook post HBO gecertificeerd. Een voldoende werk- en denkniveau op HBO+ niveau is daarom een voorwaarde om deze opleiding met goed gevolg af te ronden.”

Wie interesse heeft in de opleiding tot systeemarchitect gebouwautomatisering kan zich aanmelden op de website van TVVL of een e-mail sturen naar cursus@tvvl.nl.