Aanvraagperiode TVL Q1 2021 krijgt verlenging tot 18 mei 2021

Aanvraagperiode TVL Q1 2021 krijgt verlenging tot 18 mei 2021 Door: FHI federatie van technologiebranches

De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 wordt met twee weken verlengd. De deadline voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten komt uit op  18 mei 2021. Daarnaast zal de RVO de verhoging en uitbreidingen van de TVL Q1, die vorige week zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, de komende tijd stapsgewijs doorvoeren.

Door de verruiming van TVL Q1 krijgen onder andere kleine ondernemers en grotere (niet-mkb) bedrijven voor het eerst toegang tot de TVL, zo schrijft de RVO. Verder wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 85 procent, terwijl dit eerder 50 tot 70 procent was.

De TVL is inmiddels meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. Sinds het openstellen van de regeling voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de TVL-regeling fors toegenomen: van 47.000 afgelopen zomer naar ruim 90.000 in het laatste kwartaal van 2020. Voor Q1 2021 zijn tot nu toe 80.000 aanvragen binnengekomen.

Volgens de RVO dienen ondernemers vanaf 12 april 2021 de TVL-aanvraag met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Deze aanscherping is bedoeld om de aanvraag veiliger te maken.