Brancheorganisaties pleiten voor invoering ‘Deel- en Omscholings-NOW’

Brancheorganisaties pleiten voor invoering ‘Deel- en Omscholings-NOW’ Door: FHI

FHI roept in een grote coalitie van brancheorganisaties op tot de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Tezamen met onder andere Techniek Nederland, FME en Bouwend Nederland hebben we op 14 mei een brief gestuurd naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin pleiten we voor een aangepaste NOW-regeling vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, bouw, infra en industrie.

De brancheorganisaties verwachten dat voor de bij hen aangesloten bedrijven de crisis pas begint na de zomer. De vraaguitval en het omzetverlies zullen vanaf augustus en september voor een diepere crisis gaan zorgen. Dit blijkt ook uit de door ons gehouden corona enquête.

Met deze oproep willen de werkgevers bereiken dat met behulp van een tijdelijke loonkostenvergoeding en de bij- of omscholing vakmensen behouden kunnen worden. Deze scholing kan ook benut worden om nieuwe mensen uit krimpende sectoren aan te trekken. Denk hierbij aan het opleiden van technische mensen.

De Deel-NOW kan ervoor zorgen dat bedrijven aanspraak maken op een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij tijdelijk minder werk hebben. Zij kunnen vervolgens deze tijd inzetten voor bijvoorbeeld bijscholing. Deze regeling zou moeten regelen dat ook de overheid bijdraagt aan de bijscholing, naast bestaande sectorplannen.

Het voorgestelde Omscholings-NOW zorgt ervoor dat werknemers in noodlijdende bedrijfstakken middelen krijgen om zich te kwalificeren voor een baan in een meer kansrijke sector. Denk hierbij aan de techniek- en industriesector. Bedrijven hierin zijn onmisbaar voor de aanpak van toekomstige uitdagingen, zoals het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

De brief is ondertekend door een groot aantal brancheorganisaties: FHI, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME, Aannemersfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven, Koninklijke OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, GeoBusiness Nederland, NVKL en Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Deze organisaties vertegenwoordigen meer dan 23.000 bedrijven met 775.000 werknemers en meer dan 200 miljard euro omzet.
 
Lees hier de brief van de brancheorganisaties aan minister Koolmees.