Digitale ledenvergadering PLOT gecombineerd met lunchsessie op 29 juni

Digitale ledenvergadering PLOT gecombineerd met lunchsessie op 29 juni Door: FHI federatie van technologiebranches

Op 29 juni organiseert PLOT de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Net als in 2020 vindt de ALV digitaal plaats. Leden van de vereniging kunnen zich aanmelden voor de meeting door de agenda-uitnodiging die zij hebben ontvangen te accepteren. Ook kunnen zij een mail sturen naar melvin@fhi.nl. De digitale ledenvergadering wordt gecombineerd met de lunchsessie van juni.

Na de jaarlijkse vergadering verzorgt Davy Pissoort van KU Leuven een presentatie over de noodzaak van Risk-Based EMC en EM Resilience.

Geavanceerde elektronische technologieën worden steeds vaker gebruikt in missie- en veiligheidskritische systemen waar elektromagnetische interferentie (EMI) kan resulteren in significante risico’s voor mens en/of de omgeving. Momenteel wordt bij EMI-engineering een op regels gebaseerde aanpak gevolgd, die niet in staat is complexe moderne situaties het hoofd te bieden. Bij deze op regels gebaseerde aanpak worden tijdens de ontwerpfase richtlijnen voorgeschreven, die resulteren in de toepassing van een reeks mitigatietechnieken, die in het eindproduct worden getoetst aan normen.

Deze op regels gebaseerde aanpak leidt tot hoge kosten, maar zonder garantie dat de vereiste prestaties worden geleverd. Dit is zeer sterk het geval bij zeer gevoelige medische toepassingen of de autonome systemen die in onze samenleving steeds meer ingang vinden. Wat nodig is, is een op risico’s gebaseerde aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste praktijken en de stand van de techniek op het gebied van elektromagnetische engineering, betrouwbaarheidstechniek, functionele veiligheid, risicobeheer en systeemtechniek.

Klik hier om u aan te melden voor de sessie (alleen voor PLOT-leden)