Digitalisering in de energiesector: waar liggen de kansen en risico’s?

Digitalisering in de energiesector: waar liggen de kansen en risico’s? Door: FHI

Afgelopen donderdag 9 juli vond het webinar Digitalisering in de energiesector plaats, dat werd georganiseerd door Topsector Energie, een consortium van overheden, bedrijven en kennisinstituten. Tijdens de sessie stond centraal de vraag hoe de energiesector de kansen van digitalisering kan benutten en wat hierbij de uitdagingen zijn. De experts in dit webinar waren Kees van der Klauw (strateeg Nederlandse AI Coalitie) en Pallas Agterberg (directeur strategie Alliander).

Door: Jesse Markus

Het proces van digitalisering vindt plaats in elke mogelijke sector. In het bijzonder ook in de energiesector. Zo hebben Microsoft en PWC berekend dat digitalisering in 2030 tot vier procent emissiereductie mogelijk kan maken. Digitalisering zorgt namelijk voor efficiëntere processen wat een beter inzicht geeft in de benodigde energiecapaciteit. Waar kan winst worden behaald of waar liggen de limieten van het elektriciteitsnet?

Gedurende het webinar gaf Pallas Agterberg van Alliander inzicht in hun strategie. Op dit moment zijn ze bezig om artificiële intelligentie (A.I.) te implementeren in de bedrijfsprocessen om zo beter informatie te verzamelen en op basis daarvan voorspellingen over de energiecapaciteit te maken. Een continue druk op het energienet vergt ook een voortdurende monitoring. Dit kan mogelijk worden gemaakt met digitalisering.

Daarnaast wordt de energiemarkt steeds dynamischer, door de komst van nieuwe aanbieders (zogenaamde disrupters) die de gevestigde markpartijen onder druk zetten. Deze vernieuwers komen vaak van buiten de sector en zorgen voor veel dynamiek op de markt. Dit heeft tot gevolg dat bestaande partijen, zoals Alliander, ook mee moeten in deze vernieuwing. Digitalisering is hierbij een essentieel onderdeel van toekomstige plannen.

Kees van der Klauw van de Nederlandse AI Coalitie benadrukte ook de kansen van digitale technologie en kunstmatige intelligentie in de energiestrategie. Door bijvoorbeeld predictiemodellen kan enorm veel worden bespaard. Op dit moment is Nederland koploper in A.I., maar nog niet genoeg bedrijven weten deze kennis te vinden. Daarnaast zijn de data en sturingsinformatie interessante informatie voor hackers. Waar digitalisering een grotere rol gaat spelen, is een vergrote weerbaarheid en bescherming ook nodig.

De betogen van de beide sprekers eindigden met een pleidooi om van sectoraal denken af te stappen en meer toe te gaan naar ketensamenwerking om zo de klimaatopgave in Nederland het hoofd te bieden. Een pleidooi waar wij als FHI achter staan en wat we hebben gezien bij de vorming en werking van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Zie hiervoor dit artikel.

In oktober organiseert FHI een evenement over cybersecurity met als kernvraag: hoe kan cybersecurity zo goed mogelijk gezekerd worden? Tevens zullen we het in november gaan hebben over data science en hoe dit praktisch en effectief kan worden ingezet. Beide evenementen die ingaan op de uitdagingen beschreven in dit artikel en waar leden zich kosteloos voor kunnen aanmelden.