Mustafa Amhaouch

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch en de C van collectief

Een ASML-engineer/senior manager met twintig jaar technologie-ervaring als lid van de Tweede Kamer. Dat heeft de Brabantse lobby toch maar weer mooi voor elkaar, ben je geneigd te denken. Zo mag je de rol van Mustafa Amhaouch in Den Haag niet helemaal interpreteren. Het is een goede en eerlijke zaak dat de ASML-directie zei “Je bent altijd welkom terug bij ons”, nadat CDA-voorzitter Ruth Peetom begin 2016 Mustafa belde met de vraag of hij een vrijkomende Kamerzetel wilde gaan invullen. Aanleiding was het vertrek van Peter Oskam naar het burgemeesterschap in Capelle aan den IJssel. Zeker ook voor de technologiebranches is het goed dat mensen die de branche vanbinnenuit kennen meedoen in het landsbestuur en de controle daarop. Heel Nederland wordt daar beter van, toch Mustafa?

Door: Kees Groeneveld
Foto: CDA

“Ja zeker. Het is mijn ambitie om het technologieveld en innovatie extra onder de aandacht te brengen en te houden, technologie, innovatie en digitalisering hoger op de agenda te krijgen. Wat gaat digitalisering doen met mensen? Wie is waar verantwoordelijk voor?” Amhaouch blijkt geoefend te zijn als spraakwaterval. En hij is druk. “Sorry, vorige afspraak is iets uitgelopen. Sorry, sorry, volgende afspraak komt er alweer aan. Misschien moeten we nog wat heen en weer e-mailen voor het artikel.” Het is niet anders dan bij andere Kamerleden. Zo werkt het als je je open stelt voor de maatschappij, de ‘achterban’. En zeker als je ook nog dossierkennis wilt opdoen.

Even terug naar die ambitie en de zorgen over de consequenties van digitalisering, toch ook een beetje het thema van deze editie van Signalement.

“Ja, het ontwikkelen van wetgeving rond digitalisering is belangrijk. De ethische discussie over het ontwerpen van algoritmes, die moeten we zeker ook in de politiek serieus nemen en aangaan. Niet alles wat we kunnen is per definitie goed. Overigens pleit ik voor meer experimenteerruimte per domein, maar wel ingekaderd, binnen een ruimte die duidelijk is.” Het klinkt alsof Mustafa het FHI-technologiemanifest heeft gelezen.

We vragen het elk Kamerlid dat aan het woord komt in Signalement, wat was uw motivatie om politicus te worden? Bij Fontys Hogeschool Venlo afgestudeerd als meet-en regeltechnicus, nota bene!

“Ik ben van huis uit een organisator, regelneef. Van jongs af aan was ik, gestimuleerd door mijn ouders, actief in allerlei plaatselijke verenigingen in mijn geboortestreek, de gemeente Peel en Maas, in Noord-Limburg. Via de Taekwondo-club kwam ik in contact met de wethouder van sport en langs die lijn kwam de vraag ‘Hé, wat vind je er van om gemeenteraadslid te worden?’. Zo is de politiek mijn hobby geworden. Later heb ik via het ‘strategisch beraad’ van het CDA, onder leiding van Aart-Jan de Geus mee vorm mogen geven aan het koersbepalende document ‘Het radicale midden’. In het verlengde daarvan schreef ik mee aan het CDA verkiezingsprogramma 2012 en nu mag ik dan ook uitvoeren in Den Haag. Prachtig toch?”

Echte dossierpassie komt bij Amhaouch boven als hij spontaan begint over onderwijs en arbeidsmarkt. Ook daarin blijkt hij goed gevoel te hebben voor wat technologieondernemers verwachten van Den Haag.

“Je loopt hier in Den Haag al snel aan tegen het probleem dat je bij dit onderwerp te maken krijgt met drie verschillende ministeries, Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken. Hoe pak je dat aan? Bij voortdurende technologische innovatie is om-, her- en bijscholing cruciaal.”

Overigens is Mustafa als zoon van uit Marokko geëmigreerde ouders zelf een echte, traditionele ‘stapelaar’, LTS, MTS, HTS en doorgegroeid naar senior manager industrialisatie bij ASML. Het type dat elk technologiebedrijf graag in huis heeft. “Een grote groep mensen wil graag om- en bijscholen. Maar hoe organiseer je dat? Leren moet niet als een verrassing komen. Ik merk het uit de praktijk van mijn eigen echtgenote, die te maken heeft met pacemakers en dergelijke. Ook in de zorgsector moet je de ontwikkeling in kleine stappen kunnen doen. Mensen schrikken bijna altijd van veranderingen, zeker van digitalisering.

Ontschottend denken

Mustafa AmhaouchJe kunt niet alles overlaten aan Sociale Zaken, zeker niet het zorgen voor geschikt en gekwalificeerd personeel. Ik ben van het ontschottend denken. Het Techniekpact is een goed vehikel. Op de Havo groeit de belangstelling voor techniek nu. En ook onder de nieuwe generatie allochtonen begint het te kantelen. Overigens trekken we op dit terrein in de fractie heel sterk samen op, met Michel Rog, Pieter Heerma, Harry van der Molen en met Anne Kuik. Ook met Eppo Bruins van de ChristenUnie zijn we ontschottend bezig, als het gaat om onderzoeksbudgetten, innovatie in de scheepsbouw en defensie. Je weet het misschien, de ‘C’ van CDA staat ook voor ‘collectief’.”

We krijgen een aantal recent, eind december 2017, aangenomen moties mee, waar de handtekening van het trotse Kamerlid onder staat, allemaal relevant voor FHI-bedrijven. Een oproep aan de staatssecretaris van EZ om het inbesteden door overheden transparanter te maken, waardoor het MKB meer kansen krijgt om orders te verwerven, via het samen met MKB Nederland verkennen en opzetten van een digitaal register inbesteden. Een andere motie vraagt om een plan om te realiseren dat overheden nu eens echt binnen dertig dagen hun rekeningen gaan betalen.

Digitaliseringsscans, in het verlengde van de energiescan, voor MKB bedrijven zouden versneld in het eerste kwartaal van 2018 regionaal in de praktijk getest moeten worden stelt een volgende motie. Binnen het topsectorenbeleid vraagt de Tweede Kamer via een motie van Amhaouch -en Van der Lee van GroenLinks- ‘apart aandacht te besteden aan brede kennisverspreiding naar het MKB door organisaties voor toegepaste kennis’. Amhaouch haast zich te benadrukken dat we “niet de grote bedrijven en het MKB tegen elkaar moeten uitspelen.” Maar meteen laat hij daarop volgen, “hoewel ik zelf een speciaal hart heb voor familiebedrijven.” Internationalisering van jonge technologiebedrijven, de MinacNed route, ja, dat heeft ook zijn aandacht. “Recent bezocht ik in Libanon nog het Agrytech programma, waar expertise vanuit Wageningen/Food Valley een belangrijke rol speelt.”

De tijd ontbreekt om ook dat thema nog uit te werken. Kamerlid zijn is druk zijn, hard werken.

“We hebben nog wel contact…”