Extra financiering beschikbaar voor kleine ondernemers

Extra financiering beschikbaar voor kleine ondernemers Door: FHI

De regering heeft vandaag bekendgemaakt 750 miljoen euro extra overbruggingskredieten beschikbaar te stellen voor ondernemingen met een kleinere financieringsbehoefte (tussen de 10.000 en 50.000 euro). Deze MKB-bedrijven moeten overigens wel een jaaromzet hebben van minimaal 50.000 euro.

Deze aanvullende maatregel draagt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Deze regeling is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid gaat garant staan voor 95 procent. De leningen worden verstrekt door de banken en hebben een rente van maximaal 4 procent. Hiervan is de looptijd maximaal vijf jaar.

Een voorwaarde voor het gebruik van de KKC is dat bedrijven al eerder winstgevend waren. Zij moeten in 2019  winst hebben geboekt of de afgelopen drie jaar gemiddeld winstgevend zijn. Banken kunnen nog steeds beslissen om een lening wel of niet toe te kennen.

De regeling wacht nog op goedkering van de Europese Commissie. De verwachting is dat deze half mei kan worden opgesteld voor mkb’ers.
Behoefte aan meer informatie? Zie dan de website van de Rijksoverheid.