FHI en iScreen helpen u met uw aanvraag voor de SLIM-subsidieregeling

FHI en iScreen helpen u met uw aanvraag voor de SLIM-subsidieregeling Door: FHI federatie van technologiebranches

Mkb-bedrijven kunnen gebruikmaken van de SLIM-regeling. Deze subsidieregeling is gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. FHI kan in samenwerking met partner iScreen het gehele aanvraagproces voor FHI-leden verzorgen.

Door de coronacrisis wil de Rijksoverheid de SLIM-regeling opnieuw inzetten om het mkb weer versneld uit de startblokken te laten komen. Tot september kunnen aanvragen worden ingediend.

Ieder midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een subsidieaanvraag indienen. Je bent een mkb-bedrijf als een onderneming niet meer dan 250 personen in dienst heeft en de jaaromzet minder bedraagt dan 50 miljoen euro (of de jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

Voor kleine ondernemers in het mkb met minder dan 50 medewerkers, bedraagt het percentage voor subsidie maar liefst 80 procent. Alle andere ondernemers kunnen rekenen op een percentage van 60 procent. Het minimum aan kosten voor subsidie dient 5000 euro te bedragen.

FHI-partner iScreen heeft eerdere aanvragen voor mkb-bedrijven verzorgd. Het plan van iScreen is bewezen goedgekeurd afgelopen jaar en voldoet dus geheel aan de richtlijnen vanuit SLIM. Bedrijven lopen met het meedoen met de aanvraag geen financieel risico. De uiteindelijke ‘go’ nadat de aanvraag goedgekeurd is, wordt door de organisatie zelf bepaald.

Medewerkers krijgen bij de aanpak van iScreen een talentenscan, een gesprek, persoonlijke ontwikkeladviezen, er komt een ontwikkelplan voor het gehele bedrijf, het motiveert, stimuleert eigenaarschap en geeft concrete handvatten voor de leiding. Wel is de SLIM-pot beperkt, dus er volgt een loting. Een ingediende aanvraag geeft dus geen zekerheid.

Wilt u meer weten?
Bekijk de presentatie van iScreen over de SLIM-regeling. Of neem direct contact op met iScreen via info@iscreen.nl / (073) 5231 278.
Bekijk ook de SLIM-website van de Rijksoverheid.