FHI RAO 2021 beschikbaar voor FHI-leden

FHI RAO 2021 beschikbaar voor FHI-leden Door: FHI

We zijn inmiddels bijna een maand onderweg in 2021 en dat betekent dat er veranderingen in de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn doorgevoerd.

De Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) van FHI is aan deze nieuwste wetgeving aangepast, zodat u weer volledig up-to-date bent. In tegenstelling tot vorig jaar zijn het slechts kleine wijzigingen.

Via FHI-extranet, ledendocumenten, kunnen leden van FHI de actuele versie van de FHI RAO 2021 downloaden. Uiteraard adviseren we u het gehele document goed door te lezen, maar om het voor u alvast wat makkelijker te maken, hebben we ook een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen opgesteld.

 • Een aantal overgangsbepalingen is komen te vervallen
 • De maximale hoogte van de transitievergoeding is verhoogd naar € 84.000,-
 • Er is een ‘Wegens-opzegverbod’ aan de RAO toegevoegd (conform wet).

Verder maken wij van deze gelegenheid gebruik om nog een aantal andere recente of aanstaande veranderingen onder de aandacht te brengen.

 • Er komt geen speciaal coronaverlof. Werknemers kunnen gebruik maken met de bestaande verlofregelingen en/of afspraken maken met de werkgever.
 • Er komt geen wettelijke thuiswerkplicht. Wel is het wetsvoorstel ‘Wet Werken waar je Wil’ ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt een wijziging van de Wet flexibel werken. Een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek kan dan slechts nog door de werkgever worden afgewezen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt de positie van de werknemer om op een andere locatie te kunnen werken versterkt.
 • De vaste reiskostenvergoeding - mits die al werd toegekend voor 13 maart 2020 - mag voorlopig tot 1 april 2021 onbelast worden doorbetaald.
 • Een vergoeding voor het thuiswerken kan belastingvrij worden verstrekt via de - ook in 2021 - verruimde vrijstelling ('vrije ruimte') in de werkkostenregeling.
 • De geplande versoberingen in de NOW zijn teruggedraaid. Er vindt vooralsnog geen afbouw van de NOW-regeling plaats en de vergoeding gaat naar maximaal 85% (i.p.v. 80%) van de loonsom.
 • Vanaf 1 april 2021 worden er kortere termijnen beoogd voor diverse onderwerpen terzake werkende AOW’ers. Een termijn van zes weken gaat gelden voor (I) loondoorbetaling bij ziekte (dat is nu dertien weken), (II) het opzegverbod bij ziekte, (III) de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte en (IV) het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.
 • De regeling over het (bij de WAB geïntroduceerde) verplichte aanbod aan oproepkrachten van een contract met een vaste omvang is geconcretiseerd. Er is bepaald dat de werkgever het aanbod moet doen in de 13e maand van de oproepovereenkomst en dat de werknemer het aanbod uiterlijk in de 14e maand moet weigeren/accepteren. De ingangsdatum van het vaste urenaantal is dan uiterlijk de eerste dag van de 15e maand.
 • Vanaf 1 januari 2021 geldt de Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgevers. Dit is een compensatieregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die hun bedrijf beëindigen wegens pensioen of overlijden. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV. Op grond van deze regeling vergoedt het UWV onder voorwaarden een door de werkgever betaalde transitievergoeding met een maximum van het wettelijke bedrag waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband. Let op: De compensatieregeling zou ook gelden bij bedrijfsbeëindiging door de kleine werkgever vanwege arbeidsongeschiktheid, maar die regeling wordt voorlopig uitgesteld.
 • Payrollers hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een adequate pensioenregeling bij de inlener.
 • Per 1 januari 2021 is het overgangsrecht wat betreft de 30%-regeling komen te vervallen. De maximale duur 30%-regeling voor expats geldt voor maximaal 5 jaar.
 • Het Wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag is in januari 2021 aangenomen en treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking. De wet regelt onder andere een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (tot een bepaald bedrag) waardoor vervroegde uittreding mogelijk wordt gemaakt voor werknemers die niet in staat zijn werkend de AOW-leeftijd te bereiken.

Voor al uw vragen over het bovenstaande – en ook alle overige arbeidsrechtvragen – kunnen leden van FHI rechtstreeks contact opnemen met onze vaste juridische partner op het gebied van arbeidsrecht: Lexsigma Advocaten (Lara Smeets / 020-8940700 / 06-12227744 / lara.smeets@lexsigma.nl).