Gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen Door: FHI, federatie van technologiebranches

Er overlijden in Nederland jaarlijks naar schatting 4.100 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen op het werk. Jaarlijks worden door een arts ruim 14.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten door stoffen vastgesteld, een veelvoorkomend probleem dus. Daarom is SZW in 2018 een Programma “Veilig werken met gevaarlijke stoffen” gestart. Henri Géron vertelt tijdens zijn presentatie meer over het programma dat zich vooral richt op chronische gezondheidseffecten en risicobewustzijn.

Gevaarlijke stoffen komen op veel manieren voor. Bijvoorbeeld in de chemische industrie waar gevaarlijke stoffen geproduceerd worden. Maar ook in andere sectoren, doordat werknemers producten gebruiken waarin gevaarlijke stoffen zitten of het werkproces gevaarlijke stoffen veroorzaakt. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Omdat er nog weinig bekend is over de risico’s van nanodeeltjes, worden deze ook als gevaarlijke stof behandeld. Vanuit het campagnedeel wil SZW het risicobewustzijn vergroten, vanuit het stimuleringsdeel sectoren ondersteunen en vanuit innovatie andere wegen zichtbaar maken. Vanwege de actuele discussie over Cr6+ neemt SZW dit onderwerp dit jaar meer expliciet mee in het programma.

Bent u geïnteresseerd om deze presentatie bij te wonen? Registreer hier voor een bezoek aan LabSafety 2019.