Kabinet maakt tweede noodpakket bekend

Kabinet maakt tweede noodpakket bekend Door: FHI

Woensdag maakte het kabinet de details bekend van het tweede noodpakket met een geschatte waarde van ruim 13 miljard euro. Ook de komende periode zullen ondernemers en werkenden financiële ondersteuning krijgen vanwege de coronacrisis. Het kabinet acht dit nodig omdat steeds meer mkb-ondernemers en grootbedrijven in de problemen dreigen te komen. Wat staat er precies in dit noodpakket? 

 • Verlenging en aanpassing bestaande NOW-regeling
  De bestaande NOW-regeling wordt verlengd waarbij een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen voor de periode juni-augustus. Deze regeling hanteert grotendeels dezelfde systematiek als de eerdere tegemoetkoming. Wel heeft het kabinet de regels voor het aanvragen van de regeling aangescherpt. Zo mogen er geen bonussen aan het bestuur worden uitgekeerd, geen aandelen ingekocht en mag er geen winstuitkering aan aandeelhouders worden uitbetaald. Het kabinet stelt bedrijven die van de NOW-regeling gebruikmaken tevens verplicht personeel om- en bij te scholen. Verder verdwijnt de boete voor ondernemingen die na het ontvangen van de subsidie werknemers ontslaan.
 • Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TOGS)
  Mkb-ondernemers in verschillende sectoren kunnen via dit nieuwe noodpakket aanspraak maken op een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste lasten te kunnen betalen. Afhankelijk van onder andere de omvang van het bedrijf en de mate van omzetderving kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Hiervoor is één miljard euro beschikbaar gesteld.  Bedrijven die onder de TOGS-regeling vallen kunnen hier gebruik van maken. Benieuwd of je onder deze regeling valt? Zie dan de website van RVO 
   
 • Aanpassing TOZO-regeling
  De noodregeling voor zelfstandig ondernemers, ook bekend als Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), wordt tot eind augustus verlengd. Bij de verlengde TOZO-regeling is wel een aanpassing doorgevoerd: in 'TOZO 2' is de partnerinkomenstoets van toepassingen voor een uitkering. Daarbij telt het inkomen van de partner mee of er bij de gemeente bijstand kan worden aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden bij de Rijksoverheid.
 • Verlening bestaande krediet- en garantieregelingen
  De Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO) en de recentelijke ingestelde Kleine Krediet Corona-garantieregeling (KKC) worden allen verlengd. De Corona Overbruggingslening (COL), die de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) moet verbeteren, krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede ronde waarin 150 miljoen euro beschikbaar komt.
 • Belastingmaatregelen 
  Al eerder maakte het kabinet bekend dat ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen. Hiervoor is de termijn verlengd naar 1 september. Als er verzuimboetes zijn voor het niet op tijd betalen, dan hoeven deze niet te worden voldaan.

Vandaag hebben enkele vakbonden en brancheorganisaties al een reactie gegeven op dit nieuwe noodpakket.  

 • Vakbond CNV is niet tevreden over het nieuwe steunpakket van het kabinet. Zij vrezen een ‘big bang aan ontslagen’ nu de ontslagboete is geschrapt. “We begrijpen dat veel ondernemers het moeilijk hebben. Maar dit is een subsidie op massaontslag”, zegt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. Ook de FNV reageert kritisch: “Het afschaffen van deze boete druist in tegen de doelstelling van het pakket om banen en inkomen overeind te houden”, laat FNV-voorzitter Han Busker in een reactie weten.
 • Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW stellen dat bedrijven die actief zijn in sectoren die noodgedwongen platliggen door de coronacrisis onvoldoende worden geholpen met het noodpakket. Hierdoor zouden bedrijven kunnen omvallen. "Maar we hebben grote zorgen over de hoogte van de maximale vergoeding van 20.000 euro over drie maanden. Vooral de wat grotere mkb-bedrijven in de gesloten sectoren als horeca, reissector, evenementen- en recreatiebranche zijn hier onvoldoende mee geholpen", zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland tegen de NOS.  Wel zijn de twee organisatie tevreden dat er een tegemoetkoming is voor vaste lasten en het extra geld voor omscholing en de hogere opslag voor pensioenpremies.

Een overzicht van dit Noodpakket banen en economie 2.0 is te vinden in de kamerbrief