KNCV Gouden Medaille 2020 voor Patricia Dankers

KNCV Gouden Medaille 2020 voor Patricia Dankers Door: FHI federatie van technologiebranches

Patricia Dankers, professor Biomedical Materials aan de Technische Universiteit Eindhoven, wint de KNCV Gouden Medaille 2020. De prijs is de hoogste Nederlandse onderscheiding voor chemisch toptalent. In het juryrapport wordt Dankers omschreven als 'een bijzonder sterke kandidaat, die opvalt vanwege de sterke link tussen fundamentele materiaalchemie en klinische toepasbaarheid'. De uitreiking van de KNCV Gouden Medaille vindt plaats in december tijdens de chemieconferentie CHAINS. 

Prof.dr.ir. Patricia Dankers geeft in Eindhoven leiding aan een groep die biomaterialen ontwikkelt die gebruikt kunnen worden in de regeneratieve geneeskunde. Dit betekent dat deze materialen worden ontworpen met als doel om uiteindelijk schade aan organen terug te draaien, bijvoorbeeld hartweefsel na een hartinfarct. 'In het onderzoek van Dankers kun je een unieke eigen lijn herkennen', zegt juryvoorzitter Huskens. 'Dat was een belangrijk criterium voor het toekennen van deze prijs'.

CV

Dankers studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar promotie aan de TU Eindhoven in de groep van prof.dr. Bert Meijer combineerde ze de vakgebieden biochemie en supramoleculaire chemie. Na de verdediging van haar proefschrift in 2006, werkte ze onder andere bij het UMC in Groningen, waar ze samen met prof.dr. Marja van Luyn de basis legde voor een project om een bio-kunstmatige nier te ontwikkelen. Haar tweede promotie-onderzoek in de regeneratieve geneeskunde aan de Universiteit van Groningen rondde ze in 2013 succesvol af. Na onder andere werkzaamheden aan de Northwestern University in Chicago werd ze in 2017 aan de TU Eindhoven tot professor benoemd. 

Juryrapport

'Dankers heeft een buitengewoon sterke nationale zichtbaarheid', aldus het juryrapport. Zo is ze onder andere voorzitter van de Tafel Chemie, een van de disciplinaire adviescommissies van de NWO. Daarnaast was ze lange tijd bestuurslid van de Jonge Akademie, een platform van de KNAW voor jonge onderzoekers uit verschillende disciplines. Ook op andere manieren viel de Gouden-Medaillewinnaar op. 'Dankers heeft een indrukwekkend CV: ze is bijzonder actief en houdt zich bezig met verschillende vormen van outreach. Ze werkt samen met verschillende wetenschappelijke disciplines, maar ook met de industrie en de medische wereld. Daarnaast heeft ze een uniek profiel met een sterke achtergrond in de chemie, maar ook de verbinding met de medische praktijk.'

Gouden Medaille

De KNCV Gouden Medaille wordt jaarlijks uitgereikt en is de belangrijkste Nederlandse prijs voor onderzoekers die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van chemisch speurwerk in de breedste zin. Voor de prijs komen onderzoekers tot veertig jaar in aanmerking van wie wordt verwacht dat zij leidend worden binnen hun vakgebied. De Gouden Medaille wordt sinds 1963 uitgereikt aan chemisch toptalent in Nederland.

Bron: TU/e