Kort economisch coronanieuws van 30 juni

Kort economisch coronanieuws van 30 juni Door: FHI
  • Het UWV heeft sinds vorige week maandag meer dan 11.500 aanvragen ontvangen van flexwerkers en oproep- en uitzendkrachten voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)-regeling. Volgens de uitkeringsverstrekker heeft een groot deel van de aanvragers de tegemoetkoming van 1650 euro al op hun bankrekening ontvangen.
  • Mkb-ondernemers die geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf vandaag de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) Afhankelijk van de omvang van een bedrijf, de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) en de hoogte van de vaste lasten kunnen zij tot 50.000 euro ontvangen voor de periode juni tot en met september. FHI geeft in dit artikel een nadere toelichting over de TVL-regeling.
  • Circa een derde van de bedrijven met 10 tot 250 werknemers, bijna 21.000 ondernemingen, heeft uitstel van betaling van belastingen aangevraagd en van de Belastingdienst gekregen. Dat zegt het CBS op basis van cijfers over de steunmaatregelen van het Ministerie van EZK.
  • Als gevolg van de coronacrisis en de lage olieprijs schrijft Shell 15 miljard dollar af. De afschrijvingen kunnen zelfs oplopen tot 22 miljard dollar.
  • De Nederlandse bevolking heeft meer vertrouwen gekregen in de regering, terwijl er pessimisme is ontstaan over de economie. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het Centraal Onderzoek Burgerperspectieven. Volgens de instantie vonden er nooit eerder zulke grote veranderingen plaats in de publieke stemming.