Meer investeringen in onderzoek en innovatie nodig

Meer investeringen in onderzoek en innovatie nodig Door: FHI federatie van technologiebranches

De Kenniscoalitie – een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlands onderzoeks- en innovatieveld – is met een oproep gekomen naar de politiek. Zij roepen op tot een groei van het aantal investeringen in onderzoek en innovatie.

Ondernemers en wetenschappers stellen voor dat het kabinet de komende tien jaar de investeringen in onderzoek en innovatie gestaag laat groeien van 300 naar 380 miljoen euro. Al eerder berichtte FHI over een oproep van het Centraal Planbureau aan de overheid om meer uit te geven aan innovatieve aanbestedingen en prijsvragen. Dit om een kansrijk innovatiebeleid te creëren.

De oproep tot dit stabiele groeipad is cruciaal om in Europa koploper te blijven als competitieve kenniseconomie, zo stelt de Kenniscoalitie. Met deze investeringen zal Nederland in 2030 op een investeringsniveau zitten van drie procent van het BBP. Hiermee komt Nederland op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Duitsland.

Innovatie en onderzoek zijn ook cruciaal voor de Nederlandse economie van de toekomst. Een gegeven dat versterkt wordt door de coronacrisis en het duurzame economische herstel dat hierop moet volgen.
Het gehele pamflet is te lezen op de website van het NWO.