Merendeel Nederlandse bedrijven heeft cybersecurity niet op orde

Merendeel Nederlandse bedrijven heeft cybersecurity niet op orde Door: FHI

De coronacrisis maakt onder andere duidelijk hoe zeer de economie in rap tempo verder digitaliseert. Steeds meer bedrijven maken gebruik van online werksystemen en steeds meer werknemers werken thuis. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot gedeelte van hen dit in de toekomst ook wil blijven doen. Waar Nederlandse bedrijven meer online doen, zou je verwachten dat de cybersecurity verbeterd. Echter het tegendeel blijkt waar te zijn: ruim twee derde van de Nederlandse bedrijven is niet goed voorbereid op cyberaanvallen.

Onderzoeksbureau Forrester heeft in opdracht van verzekeraar Hiscox onderzoek gedaan bij ruim 5.500 professionals die betrokken zijn bij de cybersecurity van hun organisatie. Hieruit blijkt dat er een toename is van het totaal beschikbare ICT-budget. Zo is het aandeel dat aan cyberbeveiliging wordt uitgegeven met 30 procent gestegen. Tegelijkertijd blijkt dat ruim twee derde van de Nederlandse bedrijven onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft ingebouwd om digitale aanvallen af te slaan.

In het onderzoek wordt ook vergelijkend onderzoek gedaan in Europa. Hieruit blijkt dat Franse bedrijven het meeste investeren in cybersecurity, gemiddeld 2,7 miljoen euro per organisatie. De Nederlandse uitgaven liggen 18 procent lager. Een opmerkelijk gegeven, omdat Nederland in de EU juist gezien wordt als een van de koplopers op het gebied van digitalisering.

De bewustwording van cybersecurity moet daarom omhoog in Nederland. Zo is ruim 30 procent van de Nederlandse bedrijven al eens in aanraking geweest met cybercriminaliteit. Vooral onder kleine bedrijven (maximaal tien werknemers) blijkt er onvoldoende te worden gedaan. Internationaal gezien staat Nederland hierin onderaan.

Wat kan er nu gedaan worden?

Voor kleinere ondernemingen zijn er al snel stappen te betekenen die het risico op een cyberaanval minimaliseren. Zorg in ieder geval voor externe back-ups en maak de organisatie bewust van het belang van een up-to-date en goed werkende cybersecurity. Voer daarnaast regelmatig een veiligheidsevaluatie uit, wellicht in samenwerking met ethische hackers. Zij testen de cybersecurity van een bedrijf en laten de zwakke plekken zien.

Meer weten?
Op 16 oktober organiseert FHI een interactie tussen branches evenement over cybersecurity. Hoe kan dit zo goed mogelijk gezekerd worden? Meer informatie over inschrijven en het programma is te vinden op de evenementpagina.