MT-leden bieden hulp aan voor bestrijden tekorten medische hulpmiddelen

MT-leden bieden hulp aan voor bestrijden tekorten medische hulpmiddelen Door: FHI

Leden van de FHI-branche Medische Technologie werken in de coronacrisis nauw samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere overheidsinstanties. Doel is om de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen te optimaliseren.

Vanuit de leden van de branche Medische Technologie is aan het ministerie van VWS aangeboden om hulp te bieden om mondkapjes, beademingsmachines, endotracheaal tubes, laryngoscopen, infuuspompen, voedingspompen,  uitzuigsystemen, bevochtigers etc. te kunnen leveren. Mede door een grote vraag vanuit het buitenland dreigen tekorten te ontstaan. Inmiddels heeft de brancheorganisatie ook actief contact gezocht met enkele gezondheidswoordvoerders van verschillende politieke partijen.

Naast hulp voor de levering van beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, staan MT-leden ook open voor het aanbieden van andere hulp.  

Inmiddels heeft het ministerie van VWS een officiële landelijke lijn voor de inkoop, herverdeling en distributie van diverse schaarse beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen openbaar gemaakt. VWS noemt de situatie momenteel nijpend.