Nederlandse export flink gedaald door coronavirus

Nederlandse export flink gedaald door coronavirus Door: FHI

Ondernemersvereniging Evofenedex concludeert in zijn coronamonitor dat de omzet van Nederlandse exporteurs in april met 39 procent is gedaald. Dit is een daling van maar liefst 29 procent in vergelijking met maart. De bedrijven uit dit onderzoek verwachten nog het hele jaar de negatieve gevolgen van de crisis te voelen.

In Nederland exporteert ongeveer 30 procent van alle bedrijven naar het buitenland. Uit de monitor blijkt dat deze groep uitgaat van een omzetdaling van 25 procent in 2020. Overigens maakt meer dan de helft van deze bedrijven nu al gebruik van de NOW-regeling.

Wel blijkt uit de monitor dat de problemen in de supply chains in Azië aan het afnemen zijn. Deze problemen hebben zich echter wel verplaatst naar West-Europese landen. Hier geeft twee derde van de bedrijven aan dat er de afgelopen tijd weinig verbetering is te constateren in de diverse supply chains.

Van de bedrijven die in dit onderzoek zijn ondervraagd geeft 14 procent aan gebruik te maken van de verruimde exportkredietverzekeringen. Ongeveer twee derde van de bedrijven die negatieve gevolgen ervaren, dekken het betalingsrisico af met deze verzekeringen.

Meer weten? Download hier het gehele rapport.

Welke impact heeft de coronacrisis op FHI-leden? Doe mee aan de FHI Economische Barometer!