Nieuw - Digitale uitvraag FHI Trendonderzoek Industriële Elektronica

Nieuw - Digitale uitvraag FHI Trendonderzoek Industriële Elektronica Door: FHI federatie van technologiebranches

Het FHI Trendonderzoek is een steekproef onder de leden per branche naar de ontwikkeling van de omzet en de orderontvangst. De uitvraag van deze steekproef vindt ieder half jaar plaats (t/m 2019 ieder kwartaal).

Nieuw is de digitale uitvraag die is ingevoerd. Om de uitslag zo representatief mogelijk te maken is een hoge respons nodig. Daarom vragen we alle leden om deel te nemen. Bij deelname krijgt u de resultaten kosteloos toegestuurd.

U kunt deelnemen aan het Trendonderzoek tot 1 september 2020. U kunt opgave doen over de productgroepen die zijn opgenomen in de branche specifieke productenlijst. Uw antwoorden worden verzonden via een beveiligde, versleutelde verbinding en vertrouwelijk behandeld. De resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele organisaties of respondenten.

Door te klikken op deze link gaat u het online uitvraagformulier van het FHI Trendonderzoek voor het eerste halfjaar van 2020.

Kijk op onze site voor meer informatie over de FHI marktonderzoeken. Voor vragen over de onderzoeken of afmelden voor het Trendonderzoek kunt u zich richten tot marktonderzoeken@fhi.nl.