Nieuwe aanpassingen doorgevoerd op het Nationaal Groeifonds na kritiek

Nieuwe aanpassingen doorgevoerd op het Nationaal Groeifonds na kritiek Door: FHI federatie van technologiebranches

Eerder hebben we op FHI al bericht over het Nationaal Groeifonds en wat dit fonds precies inhoudt. De afgelopen maanden is er echter forse kritiek gekomen vanuit de politiek en samenleving. Daarom heeft het Kabinet na vele debatten besloten de invulling en de opzet van het Groeifonds aan te passen.

Het Nationaal Groeifonds heeft als doel om de komende vijf jaar 20 miljard euro aan investeringen te doen die de economische groei op lange termijn moeten stimuleren. Echter was er in het originele plan geen duidelijke controlefunctie weggelegd voor de Tweede en de Eerste Kamer. Dit is nu aangepast: het Kabinet kiest er voor om het begrotingsfonds wettelijk te verankeren. Dit proces zal twee jaar in beslag nemen en in de tussentijd zal het fonds wel op de initiële manier van start gaan.

Kritiek was er ook op de focus van het Groeifonds. Deze lag teveel op investeringen zonder projecten langs de lat van klimaatverandering & duurzaamheid te leggen. Daarom is nu besloten om de eis toe te voegen dat de maatschappelijke kosten en baten van een project moeten worden berekend. Een positieve som is daarbij één van de eisen geworden.

Daarnaast krijgen nu ook jongeren een rol in het selectieproces van projecten voor het Groeifonds. Het Kabinet richt een ‘Raad voor de Toekomst’ op met daarin ook jongeren die projecten gaan bekijken en beoordelen.

Meer weten over de aanpassingen op het Nationaal Groeifonds? Lees daarvoor de Kamerbrief die ministers Eric Wiebes en Wopke Hoekstra hebben opgesteld.