OESO-richtlijnen: wat zijn het en wat heeft u eraan?

OESO-richtlijnen: wat zijn het en wat heeft u eraan? Door: FHI

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze richtlijnen gelden specifiek voor internationaal zakendoen en zijn geldig voor 48 andere landen.

De richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het gaat hierbij specifiek om kwesties als mensenrechten en milieu. Ook het thema ketenverantwoordelijkheid speelt hierin een rol.

Ongeveer 35 procent van het Nederlandse bedrijfsleven heeft momenteel de OESO-richtlijnen onderschreven. De overheid streeft ernaar dit te verhogen naar 90 procent in 2023. Om dit te behalen wordt er de komende periode veel gedaan aan informatievoorziening en aandacht generen.

Zo organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse zaken een webinar op woensdag 4 november. Dit webinar dient als ondersteuning voor bedrijven die de richtlijnen willen implementeren en hierover aanvullende vragen hebben. Inschrijven kan via de website van VNO-NCW. 

Daarnaast heeft het Nederlandse kabinet besloten om het beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te vernieuwen. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van een zogeheten due diligence-verplichting, waarschijnlijk op Europees niveau. 

Het kabinet wil de minimumnorm voor internationaal MVO steeds meer wettelijk vastleggen. In dit kader passen ook deze OESO-richtlijnen. Meer lezen over de vernieuwing van de IMVO kan via de website van de Rijksoverheid. 

FHI pleit ook landelijk voor een level playing field en duurzaamheid. De OESO-richtlijnen zijn van groot belang in het kader van de energietransitie en MVO. Meer weten over onze speerpunten? Bekijk ons Technologiemanifest.