Oproep branche Gebouw Automatisering: Klankbordgroep FHI online community

Oproep branche Gebouw Automatisering: Klankbordgroep FHI online community Door: FHI, federatie van technologiebranches

Voor het ontwikkelen van de FHI online community is een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep zijn alle vijf  branches vertegenwoordigd. We vinden het belangrijk dat de leden door middel van de klankbordgroep invloed kunnen uitoefenen over de richting van de online community. De branche Gebouw Automatisering is in de klankbordgroep niet door een lid vertegenwoordigd maar door het bureau. Echter heeft de ervaring ons geleerd dat Leden een andere visie op de online community hebben dan de medewerkers van het bureau.

Hierbij vragen wij u als lid van de branche Gebouw Automatisering om u op te geven voor de klankbordgroep. Het overleg van de klankbordgroep is vaak telefonisch en een enkele keer zal er een overleg bij FHI in Leusden of bij sitebouwer Indicia in Tilburg zijn. Belangrijk is dat ook de branche Gebouw Automatisering vanuit de leden invloed heeft op de verdere ontwikkeling van de online community van FHI.

Wilt u mede invloed uitoefenen op de richting van de online community van FHI? Vind u het belangrijk om als branche Gebouw Automatisering vanuit de leden vertegenwoordigd te zijn? Geef u dan nu op door middel van een email aan Leonie van der Smeede.